Idag börjar RTJ Kristianstad att tvätta kontaminerade larmställ utan tvätt- eller rengöringsmedel. Detta efter att tester har visat att tvätt med DIRO-vatten är betydligt effektivare än den gamla metoden med tvättmedel för att ta bort de cancerogena och hälsofarliga ämnen som fastnar på brandmännens skyddskläder.

–Här får vi en mycket bra möjlighet att både få rena arbetskläder med färre farliga partiklar och samtidigt vara med och använda mindre kemikalier. Vi gör en insats både för brandmännens arbetsmiljö och för naturen, säger Andreas Bengtsson, räddningschef vid Räddningstjänsten i Kristianstad.

Efter att tillsammans med företaget SWATAB genomfört omfattande och grundliga tester vad gäller tvätt av kontaminerade larmställ, har RTJ Kristianstad valt en ny tvättmetod som ersätter tvätt- och rengöringskemikalier med en speciell typ av ultrarent avjoniserat vatten. Testerna visar nämligen att med DIRO-filtersystem är partikelreduceringen av hälsofarliga ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) så bra att hälften av ämnena är lägre än vad som går att mäta. Slutsatsen är att det finns tre gånger mindre mängd farliga ämnen (PAH) jämfört med nuvarande tvättmetod.

– Vi är oerhört glada över de positiva testresultaten och att Räddningstjänsten i Kristianstad väljer att vara först ut med att tvätta sina larmställ med DIRO. På detta sätt kan de utan att tumma på den rengöringstekniska effekten, reducera inte bara sina utsläpp av kemikalier utan gör dessutom arbetsmiljön hälsosammare för sina anställda, säger Peter Klöfverskjöld, försäljningschef på SWATAB

Gruppen brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse med den övriga befolkningen, enligt vedertagen forskning. En av orsakerna är att hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och skyddskläderna. Införandet av denna tvättmetod är en del av Räddningstjänsten Kristianstads arbete för en förbättrad arbetsmiljö och godare hälsa för sina anställda.

Kristianstads kommun
Swedish Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here