Du håller i årets sista nummer av SFF och det har minst sagt varit ett märkligt år med tanke på Covid-19 och allt vad det burit med sig. När det gäller räddningstjänstens arbete har det till stor del handlat om restriktioner och förhållningsregler utifrån ett nytt perspektiv, den verksamhetsomställningen tycker jag räddningstjänsten lyckats bra med.  

Dock har det fått konsekvenser för verksamhetens övningar och att interna/externa utbildningar fått ställas in som i sin tur lett till uteblivna intäkter och kan komma att påverka budgeten negativt. Brandmän har blivit smittade, vilket ställer frågan om virusets följdeffekter i ett längre perspektiv? Den fackliga verksamheten har fått ställas om och skötas hemifrån, vi har heller inte kunnat besöka brandstationer och medlemmar i önskad utsträckning. Det innebar att vi fick tänka till, tänka om och lösa problemet så att vi kunde fortsätta prata med BRF:s medlemmar, därför skapade vi medlemsdialog – ett projekt där medlemmar kan anmäla sig för dialog med BRF.   

Medlemsdialog, lokala avdelningar och utbildningar.  

Jag har haft två medlemsdialoger och det blev bra. Det diskuterades kollektivavtal, arbetsmiljö, hur BRF arbetar centralt, hur och kan man arbeta lokalt, rekrytering och hur man hjälps åt när de lokala avdelningarna ligger nära varandra geografiskt samt flera andra frågor 
Jag har också valt att bjuda in alla medlemmar i en räddningstjänst till medlemsmöte när det till exempel dykt upp frågor som de vill diskutera (hör gärna av er om ni vill ha medlemsmöte!)   
Våra lokala avdelningar har arbetat bra under året, deltagit i förhandlingar och samverkan. Det har bildats nya avdelningar, en del medlemmar har gått vår nya styrelseutbildning och fler står på tur vid nästa utbildningstillfälle.   

Avtal och tillämpningar   

Nyligen blev ett nytt centralt avtal klart för heltidsbrandmännen, HÖK 20+bilaga R. Ett avtal som löper över 4 år, med löneökningar satt utifrån procentsatser och höjningar i schablonersättningen för OB-tillägg samt ett engångsbelopp på 5500 kr. Tyvärr fanns det inga satsningar på yrkesutbildade brandmän den här gången 
Det kom nya tillämpningar för RIB i april angående ersättning för c-körkort och när man tar beredskap utöver schema (vakansersättning) vi skrev om tillämpningarna i ett nyhetsbrev i april. I många räddningstjänster fungerar det väl men tyvärr i långt från alla, varför är det så? Jo, det bygger till viss del på ren okunskap/ovilja från arbetsgivarens sida och hur man läser avtalstexter samt tolkar dem helt till sin egen fördel. Man för fram egna tolkningar så att budgeten inte ska bli för hårt belastad m.m. Trots detta så arbetar vi oförtrutet med frågorna för att komma framåt och göra positiv skillnad för våra medlemmar.   

DO-organisationen   

Oerhört värdefulla för BRF är våra distriktsombudsmän som arbetar i olika regioner i landet. De har koll på sina regioner, förhandlar och är ett stöd för de lokala avdelningarna när så behövs. Vi har tillsammans i skrivande stund hanterat mer än 150 ärenden av olika karaktär och lägg därtill alla frågor om avtal, försäkringar, a-kassa, ersättning vid utbildningar m.m. som ska besvaras.   

BRF är på frammarsch och är det någon idag som driver fackligt arbete i tex en lokalavdelning men vill göra mer och ta steget upp till distriktsombudsman så tveka inte att kontakta mig för mer information: 08-7223486 eller magnus.krantz@brandfacket.se   

Avslutningsvis vill jag önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!