Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Camilla Asp har arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har under denna tid suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Hennes tillförordnande gäller till och med att ordinarie generaldirektör tillträder.

– MSB har viktiga uppdrag och väldigt duktiga medarbetare som vill fortsätta göra ett bra jobb. MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser. Vi har också andra viktiga uppgifter under 2021 inom exempelvis räddningstjänst, cybersäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, säger Camilla Asp.

Innan Camilla Asp kom till MSB 2016 har hon bland annat arbetat som:

  • chef för koordinering och stöd på Svenska kraftnät,
  • stabschef på Skolverket,
  • kansliråd vid utbildningsdepartementet.

MSB