Våren 2020 togs ett politiskt initiativ från majoritetsgruppen i Karlstads kommun (M, C, L, KD och MP) – att koncernen borde uppmuntra och underlätta för sina medarbetare att bli deltidsbrandmän. Som ett resultat av detta har vi från och med i höst två nya RIB:are i vår egen organisation. Det är Malin Larsson och Jonas Gerborn på säkerhetsavdelningen som ska utföra delar av sitt dagtidsarbete på brandstationen på Hammarö.  

-Det är just på dagtid det stora behovet av fler deltidsbrandmän finns. Därför känns det rimligt att vi tittar på om vi har någon dagtidspersonal som kan tänka sig att sitta på någon av våra deltidsstationer under delar av sin arbetstid, säger Anders Markus, chef för räddningstjänstavdelningen.  
Svårigheterna att hitta deltidsbrandmän har flera gånger diskuterats i ledningsgruppen. När det politiska initiativet utreddes och beslutades i Karlstads kommun tog diskussionen ny fart. En som direkt såg möjligheter för sin personal att åta sig uppdraget som deltidsbrandmän var säkerhetsavdelningens chef Maria West.  
– Mina medarbetare har många administrativa arbetsuppgifter och kan till stor del planera sin tid. Dessutom är många av dem ganska väl insatta i räddningstjänstsidans uppdrag via vårt arbete med krisberedskap. Så tanken att detta uppdrag skulle kunna passa någon av dem slog mig direkt, säger hon.  

Nya villkor gav resultat 

Maria ställde frågan till sin personal och hittade två intresserade – Malin och Jonas. Båda har genomfört och klarat det fystest, höghöjdsprov och klaustrofobiprov som alla deltidsbrandmän genomgår. De har också blivit intervjuade av stationschefen på Hammarö.  
– Malin och Jonas kommer att genomgå precis samma tester och utbildningar som alla andra deltidsbrandmän, det blir inga genvägar bara för att de kommer från vår egen organisation, förtydligar Maria West.  
Nästa steg är att delta i introduktionsutbildningen som just har startat. Malin hade inte haft en tanke på att bli deltidsbrandman innan frågan kom via hennes chef.  
– Tidigare har ju budskapet varit att du måste bo och arbeta nära en deltidsstation för att vara aktuell och den situationen har inte jag. Men när jag hörde att ledningen nu tittar på andra lösningar blev jag sugen. Som anställd på brandstationen i Karlstad ser jag ju dagligen vilken insats brandmännen gör och vilket spännande och intressant jobb de har. Så jag anmälde mig som intresserad och på den vägen är det, säger hon.  
Jonas Gerborn har tidigare tänkt i ungefär samma banor.  
– Att bli RIB har aldrig känts aktuellt eftersom man alltid har hört det där med att man måste bo bredvid en deltidsstation. Jag tycker det är bra att man nu tittar på andra modeller än den vanliga för dagtidsbemanning av våra deltidsstationer. Malins och mitt åtagande blir ju verkligen en ny variant eftersom vi varken kommer att ha dygnsjour eller helgjour. Så jag ser väldigt positivt på detta pilotförsök. Det känns bra att både kunna hjälpa sin arbetsgivare och samtidigt få egen, personlig utveckling, säger han.  
Vår direktionsordförande Malin Hedberg (L) är nöjd med initiativet.  
– Ibland när man behöver få tillskott i någon form behöver man börja med att titta hos sig själv – vad kan jag göra? Att vi nu testar rekrytering till RIB inom vår egen organisation innebär verkligen att vi drar nytta av våra egna resurser. Om pilotförsöket faller väl ut så öppnar det möjligheter för ett nytt sätt att rekrytera, säger hon.  

Text: Monika Nyqvist