Flameson har lanserat två nya produkter som ska minska arbetsbelastningen och effektivisera arbetet vid både utrullning och inrullning av brandslang.

Tillverkaren har arbetat som deltidsbrandman i 25 år och sett behovet av praktiska och tidsbesparande hjälpmedel. Efter skogsbrandssommaren 2018 började en tanke att gro om produkter som kan förkorta tiden tills släckningsarbetet kan påbörjas och förenkla inrullningen efter slutförd insats så att den fysiska belastningen på personalen minskar. Nu har tanken blivit verklighet, patentansökan är under handläggning och produktionen är igång.

Båda produkterna är framtagna för att effektivisera arbetet och skapa förutsättningar för håll-bara medarbetare. 

Den större modellen, Flameson 1, är en stadig konstruktion avsedd att monteras på ett fordon eller släpvagn och kan magasinera 200 meter slang. Arbetsställningen är ergonomisk och en person kan på ett snabbt och smidigt sätt lägga ut slangen själv, även i skogsterräng. Efter avslutad insats går även inrullningen snabbt och effektivt.  

Den mindre modellen, Flameson 2, är en smidig och enkel slangrullare som med en fästanordning kan monteras på ett fordon eller släpvagn. Vid utläggning laddas en slangrulle i taget och inrullning görs på ett enkelt sätt med samma redskap. Flameson 2 är lätt att bära med sig ute i terrängen och kan pressas ner i marken för att skapa en stabil och ergonomisk arbetsställning för utläggning och upprullning av slang. 

Läs mer på flameson.com. 

Flameson 1 och 2