Austaliensaren och fågelforskaren Bob Gosford, driver bloggen The Northern Myth, anser att rovfåglar kan plocka upp rykande pinnar och släppa ned dem på obrunnen i syfte att jaga upp villebråd.

Gosford började sin forskning 2011 och säger att flera lokala aboriginer, parkvakter och australienska brandmän har sett fåglar plocka upp brinnande eller rykande grenar och sedan släppa dem flera kilometer bort på obrunnen mark. Brandchefer i norr misstänker att vissa fåglar kan vara anledningen till att så många bränder de just har jobbat hårt för att släcka börjat brinna igen.
    Man vet att Brunfalk och Brun Glada jagar vid kanten av skogsbränder, där kan de ses sitta tålmodigt och vänta på att smådjur ska springa upp och fly elden. Eldens nyckfullhet och att det kanske inte finns tillräckligt med byte kan ha gjort så fåglarna lärt sig flytta elden till områden där det finns mer smådjur att jaga. Gosford har även samlat in bevis från samma beteende hos rovfåglar på andra kontinenter bla i Zimbabwe.
    Teorierna om att rovfåglar jagar genom att röka ut sitt byte med av hjälp av eld har ifrågasatts och det går naturligtvis inte veta hur medvetna fåglarna är om sitt handlande. Kan fåglarna tänka ”nu är villebrådet slut men jag kan sprida elden till nya jaktmarker”, kan de planera hur de ska sprida den och vart.
Det man vet är att de inte kan starta elden, men det är illa nog att veta hur man sprider den. 

Text: Fredrik Persson