Besparingarna inom räddningstjänsten drabbar sommarstyrkan på Böda, Öland, den dras in from 2020. Statistiken visar att det sker i snitt fyra händelser under de sex sommar- och semesterveckorna sommarstyrkan är på plats, räddningstjänsten på norra Öland har också stärkt sin kapacitet så behovet av extrapersonal har minskat.

Johanna Avebring beättar om sin vecka under sommaren 2019 med jour på Böda. Den veckan jobbar man utan betalning men har gratis boende och möjlighet att träffa nya människor som även de brinner för sitt yrke, se nya platser, utbyta erfarenheter och få nya vänner. En stor camping med mycket människor och aktiviteter, härlig strand, poolområde och med det också många potentiella källor till olycksfall. Sen täcker ju sommarstyrkan i Böda upp stora delar av norra Öland.

En yrkeskategori med stor kompetens

Johannas vecka var lugn med olika övningar under dagarna och även en uppvisning av brandbil och material. Styrkan pratade med campinggäster och barn om vikten att ta hand om varandra och hur vi ska agera i händelse av olika olyckor. Mitt i uppvisningen kom larmet, in med alla grejer och iväg till andra sidan ön – en pojke som behövde vår hjälp! Johanna beskriver styrkan i vår yrkesgrupp, hur många andra yrkeskategorier kan ”kasta” in 5 nya människor att lösa en så oerhört allvarlig situation och göra det riktigt bra? Stort fokus i bilen, uppdelning av arbetsuppgifter och sen på det.

På Böda kunde man förena nytta med nöje

Det gick bra, pojken fick hjälp och den chockade familjen fick tröst och stöttning. Johanna berättar att det är ju just detta som gör att hon är deltidsbrandman och gärna bidrar med sin tid, kunskap och engagemang. Att kunna hjälpa människor på riktigt, det är häftigt och ger så oerhört mycket. Johanna tycker att det var ett väldigt trevligt koncept på Böda där hon som brandman kunde förena nytta med nöje.

Text: Johanna Averbring, Fredrik Persson