Brandskyddsföreningens koncept Heta arbeten firar 30 år, konceptet togs fram för att förebygga och minska antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. 2019 utbildades 66 544 personer inom bla takläggning, svetsning, ogräsbränning och hästskoning, efter genomgången utbildning kan man certifieras till hetarbetare. 

Resultatet av insatserna har blivit en radikal minskning av antalet bränder och en minskning av skadekostnader med över 75 procent. Konceptet tar hänsyn till krav från olika aktörer, säkerhetsreglerna är ändå smidiga, enhetliga och lätta att ta till sig.

Idag finns ca 500 instruktörer som arbetar över hela landet med att utbilda i Heta arbeten och det finns ca 350 000 certifierade hetarbetare.