-Räddningsregion Bergslagen RRB, vad innebär det?
Räddningsregion Bergslagen är ett gemensamt ledningssystem för 17 räddningstjänster. Ledningssystemet är gemensamt för vi utformar, bemannar och verkar i det gemensamt.
Vi kommer att samarbeta kring en gemensam övergripande ledning med gemensam räddningschef i beredskap, gemensamma regionala insatsledare och en gemensam ledningscentral samlokaliserad med SOS och bemannad med två befäl dygnet runt.

-Vilka ingår?
De 17 räddningstjänsterna som ingår betjänar totalt 42 kommuner från fem olika län och vi har cirka 110 brandstationer sammantaget.
Ungefär 740 000 invånare bor inom räddningsregionen och vi räknar med drygt 7 500 händelser per år för den gemensamma ledningscentralen att hantera.

-Varför?
In i processen bär vi med oss ett stort antal insatser i de olika ingående räddningstjänsterna när vi inte förmått skapa en tillräckligt kraftfull ledningsorganisation eller att vi saknat uthållighet eller beredskap för samtidiga händelser. Räddningstjänstutredningen och skogsbrandsutredningen pekar på samma sak och vi väljer att förekomma den reviderade lagstiftningen som vi förväntar oss framöver. I Bergslagen har en storskalig samverkan varit enda alternativet för att skapa tillräcklig kompetens i ledningscentralen, säkerställa bemanning och skapa en kostnadseffektiv ledningsorganisation. Tidigt i processen tittade vi på alternativ i mindre skala men insåg snabbt att det inte höll måttet.
Att det är en gemensam organisation tror vi kommer vara viktigt för att säkerställa alla organisationers delaktighet framöver. Vi tror också det är viktigt för de ingående organisationerna att kunna tillhandahålla ett bredare utbud karriärmöjligheter inom det gemensamma ledningssystemet än vad vi kan idag inom våra egna organisationer.

Text: Monika Nyqvist