Den 27–28 maj är det äntligen dags att träffas igen för Brandkonferensen 2020. Konferensen kommer vara i Kalmar och arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun. 

Fokus i år är att skapa en gemensam lägesbild av räddningstjänstens och kommunernas förmåga att samordna och styra insatser utifrån de förändringar och utmaningar de står inför. Vilket förändrings- och effektiviseringsarbete behöver göras de kommande åren för att anpassa verksamheten efter samhällets behov? Få inspiration och förslag på lösningar som du kan ta med dig till din verksamhet. 

Brandkonferensen är en årlig mötesplats för dig som arbetar eller ansvarar för brand- och säkerhetsfrågor där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området, träffas, nätverka och ta del av erfarenheter från branschkollegor.  

Ur programmet 

  • Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten?, Mikael Damberg, Inrikesminister 
  • Utredningarna och räddningstjänsten – vad förväntas?, Dan Eliasson, Sandra Danielsson m.fl 
  • ”Rått men hjärtligt” – En räddningstjänst för alla? – så går vi vidare, Elaine Eksvärd 

Brandkonferensen riktar sig till 

Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer) 

Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor 

Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker) 

Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer) 

Mer information Brandkonferensen 2020 publiceras fortlöpande.