8 Berättelser från skogsbränderna i Sverige sommaren 2018.

Brandmännens riksförbund har under
många år varnat för effekterna av
besparingarna som genomförts i de
kommunala räddningstjänsterna i
landet.

Debatten om ett förstatligande av svensk räddningstjänst har fått nytt liv efter sommarens
skogsbränder. Argument som oförmågan att hantera extraordinära händelser eller att räddningsinsatserna
haltar då arbetet på skadeplats saknar effektivitet och harmoniserande
arbetssätt. Beslut om nationell resursfördelning måste hanteras av en ansvarig då det inte
handlar om säkerheten för enskild kommun, det handlar om säkerheten för Sverige som land.

Berättelserna finns att läsa här på sidan.