PFAS har skadlig verkan på kroppen. 2013 stängdes Brantafors vattenverk utanför Kallinge som ligger nära flygbasen F17 i Blekinge. Orsaken var att det hittats höga halter av PFAS i dricksvattnet. Nu har dom fallit som skapar prejudikatet att PFAS har skadlig verkan på vår hälsa.

Våren 2014 lämnade boende i området in blodprover som visade sig ha kraftigt förhöjda halter av PFAS. Försvarsmakten bekräftade att PFAS kom från det brandskum som använt vid flygbasen som låtits rinna ned i marken.
154 privatpersoner har sedan dess drivit en rättsprocess mot Miljöteknik som är det kommunala vattenbolaget i regionen. Rättsprocessen gäller att Miljöteknik har pumpat ut PFAS-kontaminerade vattnet i tiotals år.

2021 slog tingsrätten fast att de drabbade hade rätt till ersättning från det kommunala bolaget. Domen överklagades till hovrätten som ändrade tingsrättens beslut och ansåg att Miljöteknik inte hade något skadeståndsansvar. Hovrätten ansåg att det inte gick att bevisa personskada.
Domen överklagades till högsta domstolen som nu dömer till de drabbades fördel, skadeståndet är ej ännu fastställt.

BRF har larmat i flera år

Den prejudicerande domen säger kort att PFAS ger personskador. BRF var tidigt ute med den här kunskapen och har drivit på alternativa medel till skum för brandbekämpning. Vi bör ta hänsyn till de nya rönen och tänka på hur vi brandmän exponeras för PFAS och även andra giftiga ämnen.

Brandmän är överrepresenterade i flera cancerformer och WHO:s expertorganisation i de här frågorna, The International Agency for Research on Cancer, IARC, klassificerade yrkesmässig exponering som cancerframkallande 2022 i grupp 1 som är den högsta.

2013 var kritiken hård

BRF gick tillsammans med Bo Andersson vid MSB före i frågor kring arbetsmiljö och brandmäns hälsa. Då 2013 var det helt andra tongångar, kritiken, förlöjliganden, rena utskällningar och hot efter publicerad debattartikel i SFF. Med tanke på att artikeln handlade om hälsorisker så var kritiken mycket märklig. Idag vet vi att PFAS är att betrakta som en evig kemikalie som kan orsaka cancer, hormonstörningar och rubba fortplantningen.

Tack Bosse och tack proprefekten Anna Kärrman vid Forskningscentrum Örebro Universitet den här frågan behövde verkligen lyftas och det visade sig faktiskt vara värre än vi trodde då.

Fredric Persson
Källa: Peter Bergh
Fler artiklar om PFAS hittar du här!
Brandfacket, BRF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here