Anders ”Ankan” Cederberg axlar rollen som förbundsordförande i Brandmännens Riksförbund. När Swedish Firefighter ringer upp Ankan har han precis varit ute och kört intervallträning, han ser det som ett bra sätt att hålla sig i form och rensa huvudet. 

Ankan har arbetat inom Räddningstjänsten i hela sitt liv, 1982 började han som brandman vid Stockholms brandförsvar. Blev sedan brandförman, fortsatte till brandmästare som han fortfarande är idag. 2006 var han med och grundade Friska brandmän, 2012 grundade han stiftelsen Brandmännens cancerfond. Han har också haft olika förtroendeposter i BRF.

BRF är ett starkt team

När Swedish Firefighters pratar med Ankan har han varit förbundsordförande i ca 100 dagar, hur känns det?
– Jag har fått positiva reaktioner från alla hål och kanter så det känns väldigt bra, det är ett stimulerande och utmanade uppdrag. Nu tankar jag över allt som tidigare förbundsordföranden Peter kan och vet om BRF samt från övriga ledamöter i styrelsen, vi är ett starkt team och pratar mycket med varandra. Det är som med alla yrken, ett hantverk som tar lite tid att lära sig, jag har fram till sommaren på mig då Peter går i pension.

Vad har du för drivkraft?
– Jag har länge engagerat mig i cancer relaterat brandmannayrket. Det finns tillräckligt med forskning som bevisar sambandet mellan yrket som brandman och cancer.  Vi måste nå fram med våra frågor till politiker och chefer som sitter på pengarna till det skydd som finns mot de cancerogena ämnena i brandgaserna. Det finns många andra frågor som också är viktiga tex arbetstider, löner, ersättningar, utbildningar och personlig utveckling för brandmän. Ankan säger också att han brinner för yrket som brandman och att Sveriges brandmän förtjänar ett partipolitiskt obundet branschförbund. 

– I Sverige är det lite speciellt, vi har den så kallade svenska modellen där fackförbunden har stark anknytning till ett politiskt parti. Tittar man på andra länder så är det lite annorlunda, där är fackförbunden rena branschförbund och det gillar jag. Brandmännen i Sverige förtjänar ett rent branschförbund för brandmän. Det ska vara en naturlig koppling från yrkesvalet som brandman till ett branschförbund som är ”brandkåren”

Statlig Räddningstjänst

Ankan säger att han anser att Räddningstjänsten bör vara statlig för att få rätt styrning och kapacitet. Kommunerna har inte den kompetensen som behövs för att driva räddningstjänst. Det sitter kommunalpolitiker med en väldigt låg kunskapsnivå och fattar beslut i frågor de till stor del saknar kunskap om. Idag tittar många kommuner på de som driver räddningstjänst på billigaste sätt och tar sedan efter. Det fungerar inte.

Hur ser du på brandmännens utbildning? 
– Utbildningen som vi har nu bör moderniseras och anpassas till brandmannayrket, Man kan korta ned den till en ettårig utbildning och lägga hela fokuset på det man behöver kunna som brandman. När vi anställer nyutbildade här i Stockholm måste vi utbilda dem och de har heller ingen utbildning på tex höjdfordon. Det säger en del om att utbildningen inte är komplett.

Sedan behöver vi vidareutbildningar för de som vill utvecklas mer i yrket och då också lönemässigt. Idag gör du din brandmannautbildning och sedan händer inte så mycket mer. Det måste finnas vägar vidare inom yrket för de som är 50+ och börjar få ont i kroppen eller att det inte längre funkar att arbeta på natten?

Rekryteringsproblematiken

En annan viktig fråga vi måste arbeta med är rekryteringen. Det finns undersökningar som visar att det är svårt att få in folk i brandmanna- och polisyrket men även rekryter till värnplikten. Det blir färre och färre som klarar antagningstesterna, de är för svaga helt enkelt. Vi måste jobba in mentalt att folk själva måste vilja skydda sig och sitt land. Självklart finns det folk som vill ta ansvar och bli polis, brandman eller gå in i försvaret, alla kan inte vilja bli influensers.

Har du någon idé om hur man ska nå ut till alla i samhället när det gäller att rekrytera fler? (bla med tanke på MSB:s undersökning om vad allmänheten har för bild av en brandman) 
– För det första så klarar inte arbetsgivarna i längden att locka nya personer som brandmän på enbart att det är ett drömyrke med högt förtroende i samhället. Det krävs bättre löner, möjligheter att vidareutveckla sig inom yrket, bättre pensionslösningar helt enkelt bättre arbetsvillkor. Det lockar väl inte heller av att yrket som brandman är klassat av IARC som cancerframkallande 

Hur ser BRF ut om fem år?
– Idag är yrket splittrat på flera fackliga aktörer och jag tror inte i längden på att yrket tjänar på att ha flera aktörer inom räddningstjänst. Om fem år är BRF det riktiga alternativet för all brandpersonal. BRF har tagit fram ett branschavtal som gäller för alla inom räddningstjänst. BRF är det självklara valet för de som väljer att arbeta inom räddningstjänst. Med andra ord – det är BRF som är ”brandkåren”

Fredrik Persson
Brandfacket BRF
Brandmännens Cancerfond
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here