Statens kaka är liten men säker, brukade det heta och ja, jag håller med om att den är liten men är den säker för svensk räddningstjänst? Regeringen lade fram en budget för att hantera Sveriges mest akuta problem. Jag hade en förväntan som återigen visade sig vara naiv, den lämnade mig också med många tankar och i stor besvikelse. 

Frågan är om det här rent av innebär ytterligare besparingar och anpassningar vid landets räddningstjänster. Anslagen var påfallande låga samtidigt som man ska göra mer och ansvara för mer. Ansvar och styrning avhjälps med ett par nya administratörer som kanske byts mot en deltidsstation och några skyddsrum mot en annan station. Nej, jag är inte cynisk för jag har sett det förr och det är nästan alltid ytterområden eller fotfolket som får stryka på just, foten.  

Sverige har genom åren slagit sönder och demonterat civilförsvaret och stora delar av vår beredskap. Brandmännens Riksförbund har självklart protesterat mot det och påpekat problemen. Den destruktiva politiken har drabbat materiellt och inte minst personellt och i de spåren har svensk räddningstjänst följt. 

Det som inte sparats bort har den ständiga rekryteringsproblematiken hängande över sig. Det nya arbetstidsdirektivet späder också på personalbristen, vi ser redan nu att personal lämnar sitt yrke. Utbildningssystem som ska utveckla men i delar oroar och verkar vara underfinansierade. Dessutom minskades anslaget till klimatanpassningsarbetet med en tredjedel. Pengar för arbetet som ska kartlägga och planera för exempelvis klimatrelaterade översvämningar, skyfall, skred, värmeböljor och skogsbränder.  

Det akuta läget är vi överens om men uppenbarligen inte problembilden, det vill säga var vi är och varifrån vi måste gå. Jag hoppas innerligt att budgeten för räddningstjänsten var en början till en början. Att det var mer projektering, planering och initiering som finansierades. Det måste till en budget som på riktigt förändrar och tryggar såväl svensk räddningstjänst som ett civilförsvar värt namnet. 

// Peter Bergh, Brandmännens Riksförbund