I samband med att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato så har MSB har tagit fram en webkurs om Natos civila beredskap. Den tar även upp Sveriges relation till Nato. Kursen är till för målgruppernas kunskapsutveckling eller för gruppdiskussioner i din egna organisation.

Nato har både en civil sida och en militär sida. Fokus för den här webkursen är det civila Nato. Kursen lär ut om Nato som organisation och hur Natos civila beredskap fungerar.

Webkursen består av två delar, den första handlar om Nato som organisation och den andra delen handlar om Sveriges relation till Nato.

Kursen innehåll:

 • Natos syfte och bakgrund
 • Natos struktur och ledning
 • beslutsfattande och samarbete inom organisationen
 • Natos arbete med internationell krishantering och kapacitetsuppbyggnad
 • det civila beredskapsarbetet inom Nato, begreppet resiliens och de sju riktlinjerna (Baseline Requirements for National Resilience)
 • Natos försvarsplaneringsprocess
 • Sveriges representation och samarbete med Nato
 • samarbetet inom Partnerskap för fred
 • värdlandstöd och samförståndsavtal
 • Sveriges ansökan om medlemskap och status inom Nato
 • medlemskap i Nato, förväntningar och anpassning gällande civilt beredskapsarbete i Sverige

Webkursen beräknas ta ca 45 minuter och genomförs vid en dator. Du enda du behöver är en dator med ljud och stabilt nätverk. Kursen varvar filmer, faktatexter och interaktiva övningar.

Webkursen i sin helhet hittar du här!

Fredrik Persson, Källa: MSB
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here