Beredskapsveckan är en del av MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Det startade 2017 och samlar ett brett spektra av olika aktörer över hela landet, fler är med för varje år och engagemanget ökar

Beredskapsveckan, som tidigare kallades Krisberedskapsveckan, är en årlig informationsinsats som genomförs under vecka 39.
MSB önskar att de kommuner och andra som tänker deltaga fyller i anmälningsenkäten på www.msb.se. På anmälningsenkäten meddelas de aktiviteter som planeras och vilket material från MSB som kommer att användas. Detta för att få en överblick på allt som händer under veckan. 

En del aktiviteter som hittills rapporterats är utbildningar, föreläsningar, samtal och paneldiskussion. Andra har meddelat att de ska använda broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, årets övningsmaterial ”Sju dagar” eller öva på att iordningsställa kommunens/ortens trygghetspunkter.

MSB uppmanar flera grupper att engagera sig i Beredskapsveckan tex kommuner, föreningar, studieförbund, skolor, bostadsbolag, butiker och näringsliv. Samarbete mellan olika grupper föder nya ideér och skapar en starkare beredskap. När fler säger samma sak vid samma tillfälle så blir det ett större genomslag.

Fredrik Persson
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here