2022 inträffade totalt 106 bränder i olika eltransportmedel, helt eller delvis drivna med el. Sparkcyklar stod för 38 bränder,  följt av brand i 23 personbilar och 20 elcyklar. Bränder i sparkcyklar ökar medan hoverboards minskar.

I årets sammanställning av bränder i elfordon inkluderas även lastbilar och bussar, helt eller delvis med el. Dock drivs lastbilar och bussar fortfarande till största delen av diesel.

Trots att antalet elbilar nästan dubblerats de tre senaste åren så har elbilsbränder stadigt legat runt 20 per år. I jämförelse har det under samma period brunnit i drygt 3 400 bilar oavsett bränsle här är också anlagda bränder inräknade.  

Bränder i litiumbatterier skapar grund för skarpare reglering

I slutet av mars introducerades ”Lag om att konsument-standarder för litiumjonbatterier”. Enligt propositionen ska lagen ange federala säkerhetsstandarder för de uppladdningsbara litiumjonbatterier som används till att driva eltransportmedel som tex elektriska skotrar och e-cyklar. Lagen ska fastställa riktlinjer för att skydda konsumenter mot risken för bränder orsakade av sådana batterier.
Litiumjonbatterier, som finns i många populära konsu-mentprodukter som e-skotrar och smartphones, har varit under granskning samtidigt som allt fler rapporter kommit in om explosiva bränder som utlösts av batterierna. Många av produkterna som har ett sådant batteri kan också vara konstruerat av brandfarliga material.
Demokraternas stöd för fler skyddsåtgärder uppkom efter att sju personer skadades när en batteridriven skoter brann i Bronx, branden engagerade ca 200 brandmän. Den incidenten följdes av en brand i ett bostadshus på Manhattan som skadade minst 38 personer. Den branden kopplades till en skoter med ett litiumjonbatteri. Enbart i staden New York har 63 bränder och 5 dödsfall orsakats av litiumjonbatterier sedan årsskiftet.
Brandkåren i staden råder bland annat invånarna att köpa UL-certifierade enheter, hålla enheterna i rumstemperatur och hålla dem borta från direkt solljus.

Text och illustration: Fredrik Persson
Källa: CNN, MSB
Firefighters.se