Statistiken om brandorsaker för terrängbrand bygger på räddningsledarnas bedömningar. Dessa bedömningar är svåra och innehåller osäkerheter vilket bland annat avspeglas i en hög andel ”okänd brandorsak”.

Brandorsakerna fördelar sig olika mellan månaderna. Under mars–maj dominerar annan eldning, avsiktlig brand och barns lek med eld medan grillning eller lägereld är en förhållandevis vanlig brandorsak under juni–september. Flest bränder orsakade av blixtnedslag sker i juli månad. Fyrverkeri eller pyroteknik orsakar främst bränder kring valborg och nyår. Ett eldningsförbud skulle kunna påverka bränder som uppstår i skog och mark från grillning och lägereld samt annan eldning, alltså ca 22 % av samtliga bränder.

Statistik över terrängbrand och hur den uppstår

Text och grafik: Fredrik Persson
Firefighters.se