Höganäs station har varit placerad i nuvarande lokaler sen 1996. Under de senaste tio åren har det diskuterats ett bättre flöde för hantering av kontaminerad utrustning. Det har presenterats olika lösningar och efter hand togs beslutet om att med hjälp av fastighetsförvaltningen skapa ett modernt flöde enligt konceptet ”friska brandmän”.

Inom vår räddningstjänst finns det stor kunskap om hur och varför det är viktigt hur flödet ska vara för kontaminerad utrustning. Vi fann att lämplig plats för den saneringsanläggningen låg bredvid en verkstadsdel och ett garage bredvid vår tvätthall. Det tillkom även ett utrymme som användes som förråd och uppsamling av spillolja, det var även utrustat med en fordonslift. Vi bestämde oss för att anlägga saneringskedjan i det här utrymmet. Vi hade som mål att kunna göra den största delen av arbetet själva vilket innebar att den tighta budgeten kunde hållas. Personalen hade stort engagemang i projektet, där fanns viljan och kompetensen att bygga sanering för friska brandmän.

Projekteringen och ritningar togs fram med hjälp av fastighetsförvaltningen. Därefter började vårt arbete och vi stötte och blötte fram och tillbaka för att skapa ett koncept som uppfyller dagens krav för att skapa ett utrymme som minimerar riskerna med att kontamineras av farliga partiklar.

Anläggningen består av tre separata utrymmen, det första är grovtvätt, i andra utrymmet finns tvättmaskiner och det tredje är ett torkutrymme samt plats påfyllnad av flaskpaket. Mellan tvätt och torkutrymmet finns en tryckskillnad i luften som förhindrar att luftburna partiklar vandra mellan utrymmena. I tredje utrymmet finns plats för hantering av annan utrustning, där finns stora torkskåp med dragdörrar. Flödet av det kontaminerade materialet går utifrån in genom dörr tillsamman med tydliga rutiner för hur vi skall vara klädda beroende på vilken nivå av smutsighet.

Två tidigare fall av cancer

Höganäs har haft två anställda som drabbats av cancer, en av de drabbade har fått det klassat som arbetsskada. Den andra personen var lagbrandmästare i Höganäs och drabbades av cancer efter sin pensionering. Han arbetade med rökdykning under hela sitt verksamma arbetsliv och var ansvarig för vårt rökskydd. Han var väldigt pådrivande i arbetet med vårt nya koncept, det känns bra att kunna hedra honom och fullfölja hans ide och strävan till en bra arbetsmiljö kring återställning efter rökdykning.

FAKTA
Höganäs kommun ligger i nordvästra Skåne och har 28 500 invånare. Räddningstjänsten är kommunal och är en kombinerad hel och deltids station. Deltid är utrustade med eget blåljusfordon för att klara insatstiderna särskilt under sommaren då kommunen dubblerar sitt invånarantal. BRF organiserar 85% av den operativa personalen.

Text: Joel Nilsson och Phill Hall Bild: Istock
Firefighters.se
Brandmännens Cancerfond