EU-parlamentariker skriver bla: För att möta kraven i de nya WTD-reglerna behövs stora förändringar av scheman för brandmän, assistenter för personlig vård och ambulanspersonal, vilket i sin tur försämrar arbetsförhållandena och gör det omöjligt att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.

Genomförandet av detta direktiv visar tydligt att medlemsstaternas särdrag och olika typer av yrken inte har beaktats tillräckligt. Denna brist på hänsyn kommer att få oavsiktliga negativa konsekvenser för viktiga arbetstagare, i motsats till vad direktivet syftar till att uppnå. 
Det finns helt klart ett behov av att tillhandahålla en viss grad av flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller genomförandet av dessa regler, för att säkerställa förbättrade arbetsvillkor för alla.

Sverige lider redan av brist på nödvändiga arbetstagare och dessa regler riskerar att förvärra situationen ytterligare. EU:s regler om arbetstid bör syfta till att möjliggöra en sund balans mellan arbete och privatliv för arbetstagare. Det strikta genomförandet av arbetstidsdirektivet gör motsatsen inom vissa sektorer.
Vi uppmanar därför Europeiska kommissionen att säkerställa flexibilitet för medlemsstaterna och arbetstagarna för att undvika oavsiktliga negativa effekter.

Här läser du brevet i sin helhet:

Fredrik Persson
Firefighters
Brandfacket jobbar för alla brandmän!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here