PFAS har många gånger uppmärksammats av Swedish Firefighters och nu även av Naturskyddsföreningen. 

PFAS är samlingsnamnet för tusentals ämnen. De kallas också högflorerande ämnen och de är extremt svåra att bryta ned. Många av dem kan inte brytas ned under naturliga förhållanden utan kan betraktas som eviga. 
Studier har visat att människor som utsätts för vissa av de här ämnena kan få sämre vaccinsvar, leverskador, förhöjda halter av kolesterol, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. 

De två mest kända är PFOS och PFOA, de misstänks vara cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. 
Det finns inte några effektiva reningsmetoder för att rena bort de här farliga ämnena. Det betyder att det kommer att ta lång tid innan exponeringen upphör, även om vi skulle sluta upp med användningen idag.

Naturskyddsföreningen har just nu en namninsamling som ska ge stöd till de modiga politiker som vill minska och stoppa användningen av PFAS. Här hittar du namninsamlingen!

Källa: Naturskyddsföreningen
Fredrik Persson
Fler artiklar om PFAS