Hydrokoptern från Arctic Airboat är designad för att klara SAR uppdrag på snö, is och vatten. Den är utvecklad tillsammans med flera brandkårsavdelningar i Finland för professionellt bruk.

480SAR klarar att köras över ojämnt tillfrusna isrännor, drivsnö och hopfrusen drivis. Rotax motorn på 100 Hk är flygklassad vilket ger driftsäkerhet och låg bränsleförbrukning. Den moderna lätta hydrokoptern kan tas med på alla räddningsuppdrag som innefattar sjöar, älvar och hav. Den ger en säker arbetsplats med hög tillgänglighet till den nödställde.
Övergången mellan öppet vatten, isflak och fast is är odramatisk, likaledes kör man över frusna gräsmattor, diken och vassruggar.
Vikten är endast 420 kg och den bär 4 personer samt utrustning ombord. Hydrokoptern är osänkbar, helt återvinningsbar och byggd i slitstark HDPE.
Arctic Airboats Hydrokoptrar används av bland annat finska Kustbevakningen och Finlands Sjöräddning.

FAKTA
Standardlängd: 4,8 m
Bredd: 2,0 m
Torrvikt: 440 kg
Kapacitet: 4 personer

www.ultra-marin.se
www.airboats.fi
Firefighter.se