Yrkesskada som hörselskada, astma, kol och cancer är ganska vanligt hos de som arbetat länge inom Räddningstjänsten. Benny Stern, 70 år, har arbetat 38 år inom Räddningstjänsten, han är en av de som drabbats. För Benny har det varit en lång och envis kamp för att få sina skador klassade som yrkesskada.

– Det är skönt att få rätt, säger Benny, det är heller inte för min egen del eller för pengarna jag gör det. Jag vill hjälpa andra att förstå att de har en arbetsskada och att de kan få hjälp. Efter 20, 25 eller 30 år i Räddningstjänsten är det här standard gällande yrkesskada, nu slipper de som behöver hjälp att strida. I Bennys fall är skadan klassad till 5% och en engångsutbetalning på 31 000 kronor för hörapparat. För lungskadorna 30 000 kronor samt varje års utlägg upp till högkostnadsskyddet för de mediciner han regelbundet använder.
Men det täcker inte kostnaderna på långa vägar.
– Det har varit så tufft att kämpa mot AFA försäkringar, i ett år och tre månader har jag fått avslag för avslag. Det känns för jäkligt att inte bli trodd. Det är svårt att bevisa att det är just miljön inom Räddningstjänsten som orsakat skadorna, och när de hände. Hade jag inte varit så frisk som jag är så hade jag inte orkat och utan stöd av Brandmännens Riksförbund hade det inte gått, säger Benny.

Rökig arbetsmiljö skadar lungorna

Efter flera års arbete i rökiga miljöer och avgaser blev Bennys lungor skadade, sjukdomen smög sig på långsamt. Under 15 års tid sökte han hjälp för sina andningsproblem, ibland var det akut med ambulans. Han kunde känna som om någon satt på bröstet, han fick inte luft. Benny har flyttat runt mycket i Sverige och har därför träffat många läkare, han fick en mängd olika diagnoser för sina andningsproblem. Med tiden blev Benny oförklarligt trött vid ansträngning. Tröttheten kom ofta när det gick larm mitt i natten och det gällde att vara snabb. Han började träna mer och hårdare för han trodde tröttheten berodde på dålig kondition.

Utan stöd av Brandmännens Riksförbund hade det inte gått!

Till slut träffade han en läkare som kunde ställa diagnosen astma, och det berodde på att läkaren själv hade samma åkomma. Benny hade vid den tiden levt med långvarig och obehandlad astma och det ökar risken för att utveckla KOL, vilket också visade sig drabbat Benny. Trots det blev Benny glad över att få en diagnos på problemet.
Benny har tränat i hela sitt liv, hans lungvolym låg från början på 7 liter, ungefär samma storlek som Gunde Svan. Astma och KOL har minskat hans lungvolym med 2,5 liter. Ett bra sätt att lindra KOL är att träna, Benny tränar mycket och mår förhållandevis bra. På en närliggande brandstation har han fått lov att träna inomhus under den kalla tiden på året.

Bullriga miljöer klippte diskanten

Det var frun som tröttnade på att Benny inte hörde. Benny beställde därför tid för hörseltest och det visade sig sig att de höga tonerna var borta, han hörde inte de högfrekventa ljuden som tex fåglar. Många år bland högljudda maskiner, skramlande verktyg hade satt sina spår. Det finns också arbetsuppgifter som inte går att utföra med hörselskydd. Benny berättar bla att rökdykning måste ske med radio, den har ett genomträngande starkt ljud som inte får dämpas. Det är livsviktigt att rökdykarna har kommunikation med en person utanför branden. Än idag 2022 används inte hörselskydd för Räddningstjänsten, förutom vid övning. Men en ny typ av hörselskydd är faktiskt på gång för Räddningstjänsten, de ska automatiskt dämpa starka ljud men tal ska kunna höras.

Benny har lidit i 45 år av sina lung- och hörselproblem. Trots skadorna som han fått av sitt arbete i Räddningstjänsten så tvekar han inte på att göra om det igen. Han berättar att det finns ingen bättre arbetsplats är Räddningstjänsten, fantastiska arbetskamrater, det går inte jämföra med något annat yrke. Räddningstjänsten är som en andra familj.
För Benny går livet vidare, han cyklar ca 250 mil om året. Går ut med hunden tre till fyra ggr i veckan. Ett PSA-värde har stigit till 5, det måste kollas upp, cancer i prostatan är tyvärr mer vanligt hos brandmän.

Benny Stern fick hörselnedsättning, astma och KOL klassat som yrkesskada

Fredrik Persson
Foto: Benny Stern
Firefighters.se
Brandmännens Riksförbund

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here