Det har varit otroligt mycket arbete ett tag och möten, möten och möten med såväl politik som tjänstemän vid olika myndigheter och organisationer. Även tvärfackliga. Jag är nöjd med mycket men missnöjd med annat och andra, utanför BRF. Men det är också en kunskap att hantera och nyttja vid rätt tillfälle och vid rätt fråga. Det tillfället är inte nu eller i den här ledaren, den har jag tänkt ge en positiv ton.

Ja, du läste rätt, vi behöver fler positiva toner i dessa tider. Då gäller det att tänka till, kanske mindre, bort i tid och rum, släppa det som varit och är. Det gäller att släppa frustrationen över oförmågan att lyssna, vara oförberedda och att ignorera rekryteringsproblem, utbildningsbehov och tomma lager. Tänka bort att händelser måste ske skarpt och nära, bli sanna för att först då tas på allvar. Ja, ni förstår, det är min vanliga frustration och vardag, därav kommer här ett positivt försök.
Sommaren är på väg. Punkt. 

Nej, jag skojar förstås, det finns mer än sommaren att var positiv till. Jag har tex lyssnat på MSB:s GD, Sveriges Justitie- och inrikesminister och ordföranden i Försvarsutskottet. De säger starkt förenklat i tur och ordning:
– Stärk civilförsvaret med 6 miljarder (drygt en miljard till räddningstjänsten).
– Det räcker med att titta på det som händer i Ukraina, för att se vilken enorm betydelse räddningstjänsten har, det kommer mer pengar.
– Jag håller med.
De säger såklart mycket mer, men sammanfattat och självklart är det primärt LSO och 8 kapitlet Räddningstjänst under höjd beredskap det handlar om och att räddningstjänsten inte är finansierad för det längre. Det gäller såväl utrustning som utbildning och även tillgänglighet. Alltså om antalet brandmän och civilförsvarspliktiga och jodå, deltidsbrandmän nämns också flera gånger. Det innebär i min värld att underskottet av brandmän i allmänhet och deltidsbrandmän i synnerhet måste hanteras. Att fler utbildningar måste genomföras på fler orter och att sekundärvinsterna för räddningstjänsten, även utanför kriget-tankarna, i det vanliga och vardagliga också förstärks. MSB:s förslag på åtgärder för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) summeras till 261 miljoner kronor för budgetåret 2023 och drygt 1,1 miljard totalt till 2025.

Jag ser alltså positivt på de närmsta åren för svensk räddningstjänst. Det finns helt enkelt inga skäl för att dra ned på en livsviktig organisation som behöver växa och utvecklas. Växa såväl lokalt, regionalt som centralt – för det hänger ihop. Räddningstjänsten är numera så liten att varje brandman räknas och kanske inser de nu att ni är guld värda. Nja, helt naiv är jag inte och fortfarande vid mina sinnes fulla, men jag är hoppfull. Nu tänker någon kanske att ”vad synd att avtalsförhandlingarna nyss blev klara”. Men BRF hade med det här vid förhandlingarna och BRF anförde argument runt det.

Det positiva är att lönesättare och politiker lokalt fortfarande har chansen, samma chans har även de som lovat pengar centralt med särskilda brandmannasatsningar. Kan man göra det till andra grupper utanför avtalen och avtalsperioder så ska man kunna göra det till brandmän. Det säger flera politiker vi varit i kontakt med och de blir bara fler och fler.
BRF är på Gotland under Almedalsveckan, bla av den här anledningen. Som partipolitiskt obundna jobbar vi aktivt mot alla politiker, det handlar om att aldrig ge upp och stå upp för vad vi tror på. Vi tror på svensk räddningstjänst, våra medlemmar och att sommaren är på väg. 

Jag hoppas ni alla får en bra sommar och en skön semester! // Peter
Brandmännens Riksförbund (öppnas i nytt fönster)
Firefighters.se