Vi har sagt upp Ribb-avtalet och det ska då förhandlas om och jag tänker lite på sjuksköterskornas urmoder Florence Nightingale. Hon sägs ha jobbat under ett kall och ska då vara grunden för vårdpersonalens låga löner. 

Lite långsökt kanske men kan man inte känna ett kall, alltså göra en arbetsuppgift för att man vill och även få rätt eller rent av bra betalt för det? Ett kall med Florence på hennes vis härstammar från Krimkriget i mitten av 1800-talet men vem var då brandmännens Florence och dåliga löner. En Florian sägs ha funnits eller mer korrekt Saint Florian. Han firas 4 maj i de katolska länderna och är brandmännens skyddshelgon. Apropå ännu mer långsökt så föddes han omkring 250 e Kr och enligt sägnen organiserade och utbildade han en elitgrupp av soldater i den romerska armén vars enda plikt var att bekämpa bränder. Plikt och kall är ju lite synonymt och även om det är orättvist och kanske helt fel så får han duga. Han kanske rent av hjälper oss som det helgon han är och vi behöver all hjälp vi kan få i den här avtalsrörelsen. 

Vi välkomnar konkurrens i hur väl vi och andra fackförbund vill den deltidsanställde brandmannen och även kanske ett samarbete, vi får väl se. Vi har försökt tidigare och har blivit både besvikna och svikna men hoppet om att se till brandmannen bortom andra fackliga tvistefrågor under avtalsrörelsen finns självklart för BRF. För pengarna finns! 

Det säger såväl vår ansvarige minister där han på Folk och Försvars Rikskonferens pekade på kommunernas vinst för 2021 på enorma 50 miljarder och lägg sen till den skenade administrationen, konsulter och olika projekt som skulle kunna tas bort. Detta utan direkt och ofta inte ens indirekt påverkan på något resultat så visst finns det utrymme. Räddningstjänst är en lagstadgad verksamhet, en kärnverksamhet och basen i det civila försvaret vilket inte minst är så viktigt i dessa dagar. Sen att räddningstjänsten är den organisation som även nyttjas till allt förutom sitt uppdrag när man inte vet hur man ska hantera en situation, som ett slags samhällets ghostbusters, gör ju inte den mindre viktig.

Det är dags att släppa sargen och det så kallade märket. Märket infördes 1998 som ett kostnadstak där industrins avtal sluts först och är normerande. Märket har sedan dess legat i snitt på cirka drygt 2% och som ett sätt att bekämpa inflationen. Nu låg inflationstakten på 4,1 procent i december 2021 ändå och senast KPIF låg på de här nivåerna var i december 1993, dvs för tjuoåtta år sedan, mitt under den svenska 90-talskrisen. Låga löner har missgynnas (då två procent på 1 000 kronor alternativt 10 000 kronor ger olika mycket i kronor) och över tid ökar då löneklyftorna.

Ett antal låglönesatsningar för olika branscher/yrkeskategorier har då genomförts men inte för deltidsbrandmännen och det är dags nu. Innan man får för sig att införa ett märke på märket eller något annat pga av nuvarande inflation som slår hårt igen mot deltidsbrandmännen. Den yrkeskategori som har i särklass de största och mest dokumenterade rekryteringsproblemen. Det är dags att pröva något nytt, att se till att även ett kall, en pliktkänsla för sin bygd och för samhället ger ett utslag i lönen. Kanske kan rekryteringen rent av bli lite enklare, jag tror det. Hade bra på er!  

Fler ledare av Peter Bergh hittar du här
Brandfacket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here