Under den gångna sommaren plågade skogsbränderna Grekland svårt. I början av augusti begärde landet internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete. EU begärde då, via MSB, att Sverige skulle skicka de två skopande flygplan som står i beredskap för EU-insatser (rescEU) samt piloter, mekaniker, planerare och en samordnare för dessa resurser. Anders Markus, som till vardags är chef för Räddningstjänsten Karlstadsregionens räddningstjänstavdelning, åtog sig uppgiften som samordnare.

Anders Markus var på plats i Grekland under en vecka för att samordna och representera Sveriges flygande resurser.

Kan du beskriva hur arbetet kunde se under en dag?

De svenska resurserna utgick ifrån en militär flygbas i norra Aten och arbetade på dagliga order och instruktioner från grekiska myndigheter. Arbetsdagen började med att vi gjorde oss färdiga genom att bland annat kolla flygplanen, utrustningen, pågående bränder och väderförhållanden. När vi var klara meddelade vi att vi var redo för flygning. Sedan ringde telefonen och vi tilldelades uppdrag. Vi åkte då ut med våra flygmaskiner för att vattenbomba i syfte att dämpa, släcka eller förhindra spridning av branden.

På ön Evia handlade uppdragen om att skydda byar och hus från brandens framfart. Vid bränderna precis norr om Aten så handlade uppdragen mycket om att förstärka upp begränsningslinjerna i brandens utkant. Och på Peloponnesos fick vi uppdrag att helt släcka ett antal mindre bränder på olika avlägsna platser.
Flygplanen börjar med att hämta upp vatten ur någon sjö eller annat vattendrag. Vattnet plockas upp i flygplanskroppen genom att en skopa fälls ut när flygplanen ligger på vattenytan. Varje plan rymmer 3 000 liter vatten. När flygplanet är ovanför den brand som ska släckas öppnas två luckor under flygplanet som då släpper ut vattnet.

Skogsbränderna i Grekland

Under större delen av vår tid i Grekland flög våra flygplan, AT 802F fire boss, tillsammans med tre grekiska flygmaskiner av samma typ. Det kom alltså fem likadana flygplan på rad efter varandra som vid varje runda släppte upp till 15 000 liter vatten på elden nedanför. Denna procedur upprepades sedan så många gånger som möjligt innan planen behövde tankas igen, vilket behöver göras efter ungefär tre timmar. Hur många gånger man hinner hämta och släppa vatten under dessa tre timmar beror till stor del på hur långt det är till branden och hur långt det är mellan brand och vatten, men jag skulle uppskatta snittet till 12 rundor per flygplan under insatsen i Grekland. Vi genomförde tre flygningar nästan varje dag. Ibland var vi på standby av olika anledningar, vilket var frustrerande. Samtidigt måste man förstå att man är en liten bricka i spelet i dessa sammanhang. Det bästa man kan göra är att fokusera på att genomföra sin uppgift så väl som möjligt oavsett vad den är.

Hur var läget när du lämnade Grekland?

När vi lämnade landet upplevde jag situationen som betydligt bättre än när vi kom dit. Vi var den enda svenska resurs som var på plats. När vi åkte hem så var det för att Grekland inte längre begärde vårt stöd genom EU, antagligen för att de ansåg sig kunna hantera situationen själva framgent och ville göra oss tillgängliga för andra länder inom EU.

Text: Monika Nyqvist
Fler artiklar av Monika här
Mer om RescEU här

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here