Prideveckan, som i skrivande stund precis har avslutats, är en årlig manifestation som brukar genomföras bland annat med en parad genom centrala Stockholm. Pride är firandet av mångfald och att våga vara sig själv i ett samhälle där många bryts ner eller bestraffas för att man avviker från normen.

Vi lever i ett demokratiskt land där mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet, men alla människors lika värde praktiseras trots detta inte alltid. Just därför är det viktigt att aktivt ta ställning och visa vilken värdegrund man står för. Normer ger trygghet för de som passar in och är en av orsakerna till att de är så svåra att förändra, det är helt enkelt bekvämt med normer och kräver både mod och arbete att förändra dessa. Tyvärr omöjliggjorde pandemin även detta år ett firande i större skala, det är ändå en viktig vecka som vi inte passivt får glömma bort. Många stationer deltog i årets manifestation genom att hissa Pride-flaggan eller titta på den film som msb tagit fram. Har du missat den finns den på www.msb.se här. Den innehåller bland annat en riktigt bra föreläsning med Carlos Diaz från RFSL. Han pratar om normer och hur de styr våra liv, på gott och på ont. Se den gärna tillsammans och diskutera vilka normer som styr er i vardagen. Vilka normer präglar er arbetsplats? Är de inkluderande eller exkluderande? Vad skrattar ni åt? Vem bestämmer normerna och hur vill ni egentligen ha det? Att reflektera kring de rådande normerna, vilken makt de har och vilken funktion de får för vårt handlande är det som krävs för att medvetandegöra och förändra dem.

Attunda har gemensamma omklädningsrum

I filmen får vi också följa med till Attunda Räddningstjänst i Sollentuna där de som ett led i sitt likabehandlingsarbete har byggt gemensamma omklädningsrum för all personal. Detta menar man har ökat samhörigheten och gemenskapen på stationen. Spännande koncept som förhoppningsvis kan bli normgivande för framtida stationsbyggen. När jag ändå är inne på ämnet mångfald så såg jag att Polisväsendet nyligen har gjort en policyändring och nu öppnat upp dörrarna för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser). Tidigare har personer med ex ADHD sållats bort direkt vid antagningen utan att ha prövats individuellt, de har inte ens fått chansen att genomgå de tester som krävs för att visa om man är lämplig eller ej. Jag hoppas att Räddningstjänsten snart gör detsamma och tänker om. Det finns en förutfattad mening och en generaliserad bild av att alla människor med NPF-diagnoser har sämre impulskontroll och därför inte skulle klara av yrket. Jag har dock mött många personer med högfungerande ADHD som varit en stor resurs i olika sammanhang. En del av dem har även haft en större förmåga att ”tänka utanför boxen” och sett nya lösningar på problem, vilket har gynnat gruppen.

Ingen ska känna rädsla för att inte passa in 

Som det ser ut idag är det säkert många som mörkar sin diagnos vid ansökan till Räddningstjänsten av rädsla för att räknas bort på en gång. Men likväl som med andra minoritetsgrupper inom Räddningstjänsten (läs; kvinnor, personer med annan etnisk bakgrund, homosexuella…) så bör vi titta på vilka personliga kvalitéer, förmågor och kunskaper en person besitter för att se om de är lämpliga för yrket eller inte. Inte genom att sänka kraven, men inte heller låta oviktiga faktorer som kön, var du eller dina föräldrar är född, vilken gud du tror på eller vem du älskar spela någon roll för om du är lämplig som brandman. Det handlar om att ändra våra förutfattade meningar och normer om vem som kan vara brandman för att skapa en Räddningstjänst för alla. En större mångfald helt enkelt!

Avslutningsvis så kan jag berätta att jag precis är hemkommen efter att ha fått min andra vaccindos. För några nummer sedan skrev jag att det är viktigt att vi tar chansen att vaccinera oss när vi får chansen. Då var prognosen att det krävdes ca 70 % vaccinerade för att nå flockimmunitet, men i och med deltavariantens framfart så menar man idag att det krävs 90 %. Så fram med armen när det är din tur!

Annette Askenryd
Här hittar du fler krönikor av Annette

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here