Hälften av räddningstjänsterna i USA har ingen beredskap för bränder i elbilar. Det visar en kartläggning som har gjorts av NTSB.

Den amerikanska haverikommissionen NTSB (National Transportation Safety Board) är mest känd för sina utredningar av flygkrascher som US Airways 1549 som störtade i Hudsonfloden.
Men man är också ansvariga för att analysera hur bra förberedda olika myndigheter är på olyckor.
Man har nu undersökt 32 brandkårer runt om i landet för att se hur bra beredskap man har för bränder i elbilar.
Kartläggningen visade på dålig beredskap hos räddningstjänsten – hälften saknade beredskap.
Bara var femtonde (6 %) hade särskilda skriftliga planer medan det hos de övriga ingick i de övriga beredskapsplanerna.
Bränder i el- och hybridbilar skiljer sig från övriga fordon eftersom det snabbt kan bli mer än 5000 grader. Dessutom finns stor risk att batterierna fortsätter att fatta eld under flera dagar, och ibland veckor.

Text: Mikael Jägerbrand
Bild: Priscilla Du Preez

Fler artiklar om brand i elbilar