Årets Nätverksträff för Kvinnliga Brandmän skulle ha gått av stapeln i BORÅS, men pga rådande omständigheter så blev den digital. I mitt förbund Räddnings-tjänsten Karlstadsregionen, var vi 5 Brandmän som satt uppkopplade tillsmannas på vår utbildningsavdelning.

Årets värdar var SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundsdirektören Jill Jingbrant öppnade Nätverksträffen och hälsade alla välkomna. Deltagandet brukar ligga runt 80-90 personer i år är det rekord då 120 personer var med.
    Rigmor Robert, läkare och psykoterapeut. Rigmor gav oss en inblick i gruppdynamik. Vad som kan påverka, hur jag själv kan påverka.
    Madelene Andersson, barnmorska, träningsinstruktör och Mammamage tränare. Hon gav oss information om trä-ning, amning och graviditet. Viktigt att förstå att våra krop-par är olika och att det kan ta olika långtid att komma till-baka till jobbet efter en graviditet.
    Saira Alladin, enhetschef inom Vattenfall. Saira blev ut-sedd till årets Kraftkvinna 2018 och årets kvinnliga före-bild 2019. Hur är våra jobbannonser utformade? Hur går chefsrekrytering till? Hur skapar vi inkluderande grup-per? Värderingsövningar var något hon rekommenderade. ”Energibranschen är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och tar vi inte hänsyn till jämställdhet så klarar vi inte den omställning den står inför”.
    NOAK försvarsmakten, Helena och Therese. Försvarsmakten har genom enkäter och medarbetarsam-tal gjort en kartläggning kopplad till arbetsmiljön. Det skall vara tydligt vad som ska göras av chef och medarbetare om något händer. Dom har en anonym telelinje som man kan använda vid ovälkommet beteende.
    Ola Mårtensson MSB, handläggare, jämställdhet och mångfald. MSB ska stödja kommunal räddningstjänst i de-ras arbete med jämställdhet och mångfald.
    Linnea Claesson, samhällsaktivist. Mod, medmänsklighet och jämställdhet. Mod smittar av sig, mod går att öva upp. ”Vi har bara ett liv och det är vår enda möjlighet att göra världen till en lite bättre plats. Det gäller att vi börjar med oss själva, att vi står upp för det vi tror på och visar våra medmänniskor kärlek och respekt”.
    PANELDEBATT Här hade alla deltagarna kunnat lämna in frågor som togs upp. Det blev bra diskussioner. 

Lite axplock från föreläsarna som jag tar med mig:

• Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det gör lite motstånd
• Förändring kräver inte tid utan initiativ
• Rättigheter, skyldigheter och möjligheter
• Träna på TYDLIGHET, TYDLIGHET, TYDLIGHET
• RMI Rätt mental inställning
• Skills are cheap, Passion are priceless
• Fler kvinnliga ledare, chefer VÅGA
• Tro på det goda tills motsatsen är bevisad
• Jag är som jag är hur kan jag utnyttja det till min fördel, stick ut
• Vi som lever och andas har möjlighet att påverka
• Jag är inte in kvoterad, jag är här för min kompetens
• Fokusera inte bara på problem utan hitta lösningar, se på andra verksamheter
 

Nätverksträffen var mycket lyckad och det tekniska fun-kade bra, vi hade en APP som vi fick svara på frågor i. Det gick att sitta på olika ställen runt om i vårt land och ändå få en sorts gemenskap. Jätte bra föreläsare som inspirera oss. Nätverksträffen 2021 kommer att hållas i Kiruna!

Deltagandet brukar ligga runt 80-90 personer i år är det rekord då 120 per-soner var med.

Text: Monika Nyqvist deltidsbrandman station 2 22 2400 Forshaga