CTIF, International Association of Fire and Rescue Service som har 39 medlemsländer, arbetar för att öka kunskapen om nya fordon och särskilt nya fordon som ofta har alternativa drivmedel. CTIF startade därför 2013 en särskild kommission för arbetet: Commission for Extrication and new Technology som leds ifrån Belgien. 

CTIF har tillsammans med SIS och med stöd från MSB utvecklat en ISO standard ISO 17840 för insatskort, symboler och särskild märkning av tunga fordon. Det är antagligen världens första ISO standard för räddningstjänst. I Europa arbetar EURO Ncap med tester av personbilar och betygssätter dem. Sedan några år tillbaka samarbetar CTIF och EURO Ncap och har nu tagit fram en app ”Euro Rescue” för räddningstjänst och andra som t.ex polis och bärgningspersonal. Appen innehåller räddningskort, Rescue Sheets på så småningom över 2000 fordon. Språken är Engelska, Franska, Tyska och Spanska, men man skall senare tillhandahålla den på huvuddelen av språken i Europa. Den är helt gratis och finns för både android och apple. 

Bilder och symboler förenklar kommunicerar med användaren 

Här nedan ser du exempel på räddningskort. Informationen bygger i hög grad på bilder och standardsymboler och man behöver därför inte ha någon större kunskap i främmande språk, utan de flesta bör kunna använda t.ex den engelska informationen redan nu. De ökade riskerna vid räddningsarbete med fordon inblandade märks tydligt. I Sverige har vi haft flera incidenter både med personbilar, med gasdrivna bussar, andra tunga fordon och även händelser med hybridfordon. 

 

Bild från appens handbok.
Datablad i appen om Renault Clio

Vid samtliga incidenter är det viktigt att identifiera vilket eller vilka bränslen som är inblandade eftersom de vid läckage eller brand kan orsaka stora riskområden. Man måste närma sig olycksplatsen och starta insatsen på ett säkert sätt. Utbildningsdokument och mer information finns www.ctif.org. https://www.ctif.org/sites/default/files/news_files/2020-06/EuroNCap%20app%202_0.pdf 

Text: Tore Eriksson