Tack vare att Räddningstjänsten i Göteborg gick emot beslutet om att förstöra lagret med skyddsmask 90 så har bla hemtjänsten tillgång till en av de säkraste skyddsmasker som finns på marknaden.

För sex år sedan gick det ut ett allmänt påbud om att skyddsmasker och annat som fanns i beredskapslager skulle förstöras. Lars Klevensparr berättar att det vid den tiden fanns ett stort förråd i Kville med tusentals filtar, bårar och mycket annat. Räddningstjänsten i Göteborg tyckte det var onödigt att slänga allt och behöll bla de 2 000 skyddsmaskerna, skyddsmask 90, som har lång livslängd och klassas som en av världens bästa.
   Nu i coronakrisen kan maskerna användas i samband med larm där man kan stöta på personer med smitta. Räddningstjänsten i Alingsås-Vårgårda, Kungälv, Öckerö har också fått ta del av de sparade maskerna. Kungsbacka kommun, Lerums kommun och Göteborg har också fått masker och i Göteborgs fall har stadens hemtjänstpersonal tilldelats 300 st. Eftersom maskerna finns i olika storlekar och filtret måste monteras på rätt så har användarna utbildats i hur man använder dem. Lars Klevensparr säger att det känns jättebra att de kommer till nytta.
   Enligt MSB är skyddsmask 90 i kombination med Filter 90 är en utmärkt skyddsmask som ger ett gott skydd för användaren när andningsskydd bedöms vara nödvändigt som skydd mot covid-19 smitta. Bedömningen av angiven skyddsfaktor bygger på beräkningar från FOI.

Så här saneras skyddsmask 90 och filter 90

  1. För invändig sanering av masken kan man använda en 70 % spritlösning (hygientvätt) för att torka av samtliga ytor speciellt vid inandnings och utandningsventilen. Utvändigt så kan man använda Virkon eller annat desinfektionsmedel som appliceras jämnt över ytan och får verka ca 20-30 min. Skölj av och låt torka. Ett annat alternativ är att placera masken i ett värmeskåp som håller 80-90°C under ca 30 minuter.
  2. Skyddsmasken tål alkoholbaserat tvättmedel med tensider samt Virkon eller annat desinfektionsmedel (ej lösningsmedel). De gula komponenter invändigt i skyddsmasken skall hanteras med försiktig. Kontrollera skyddsmaskens funktion efter behandling/tvätt.
  3. Filtrets aktionstid, avskiljningsgrad mot partiklar samt tryckfall påverkas i princip inte av en kontaminering med t.ex. Covid-19. Som för andra förekommande partikelfilter är det upplevda andningsmotståndet i filter 90 som avgör när det ska bytas*. Partikelfiltret i filter 90 är bland annat behandlat för att vara vattenavstötande samt även en viss mögelresistens. Det är viktigt att bottenplugg samt skruvlock är monterade när filter 90 rengörs.
  4. Lägg kontaminerade persedlar i en plastpåse av bättre kvalitet och förslut med buntband

Text; Fredrik Persson