.

Räddningstjänsten Söderåsen bygger om och bygger nytt, inte bara rent byggnadsmässigt utan även organisatoriskt. I den här processen ska den renodlade RIB-verksamheten genomgå en genomgripande förändring och en helt ny organisation byggas upp runt en heltidsstyrka.

Arbetet med omorganisationen är minst sagt omfattande och i rollen som nytillträdd operativ chef syns Henrik Persson, ett välbekant ansikte inom räddningstjänst-Skåne och som i många år drivit ett framåtsträvande arbete hos räddningstjänsten i Höganäs Söderåsens fick i augusti förra året en ny räddningschef, Kent Naterman, och det var han som först ställde frågan om Henrik kanske var sugen på att byta jobb. Henrik är tydlig med att den nytillträdde räddningschefen var det som fick honom att ta steget och lämna Höganäs.  
-Hade det inte varit för Kent så hade inte jag hoppat på detta..  

Ett roligt förändringsarbete som också kommer att vara krävande för all personal

Räddningstjänsten Söderåsen består i dagsläget av de tre deltidskårerna i Klippan, Åstorp och Ljungbyhed samt yttre befäl, men från och med början av november i år kommer stationen i Klippan även att hysa en heltidsstyrka byggd på 1+3 samt 2 brandmän på deltid, varav en av de senare kör eget fordon till insatser  (RFG, dvs räddningsförstärkning), ett koncept som känns igen från Höganäs. 
Det jobbet vi gör nu med den nya organisationen – vad vi känner till har en sådan omställning inte gjorts i Skåne på femtio år. Och det blir superroligt att vara med på den resan, berättar Henrik entusiastiskt. 

Nya lagbrandmästare

Fyra nya lagbrandmästare från runt om i Skåne har rekryterats, stationen i Åstorp har precis anställt ytterligare fyra  deltidare och arbetet med att hitta heltidsbrandmän samt brandförmän pågår i skrivande stund för fullt. 
– Omställningen innebär att vi har behov av att anställa tjugo personer för heltidsorganisationen och vi är mycket måna om att få in rätt personer, det är oerhört viktigt för oss, säger Henrik. 
   Han berättar, inte utan en god portion stolthet i rösten, att de nya brandmästarna, Christian Jönsson (tidigare Hässleholm), Johan Persson (Landskrona), Joakim Nilsson (Malmö),  Magnus Bengtsson (Båstad) tillsammans med Klippans egen Niklas Nilsson har hela 118 års erfarenhet av yrket. 
– Så de har definitivt alla möjligheter att kunna bidra med stort kunnande och rutin. 

Klippan blir basen

Det händer mycket på den lilla stationen i Klippan för tillfället: markarbetet har gjorts och nästa steg är att bygga till för att anpassa stationen till de krav som ställs ur ett heltidsorganisatoriskt perspektiv. Det är bland annat kök, matsal, kontor, logement och utbildningssalar som står på byggschemat.  
– Navet i organisationen kommer att vara fördelat till Klippan som kommer att stödja övriga stationer med allt från underhåll till övningar samt hantera räddningstjänstens breddade uppdrag, säger Henrik. 

Det var för knappt ett år sedan som det togs beslut om att gå från en RIB-organisation till att istället bygga verksamheten med utgångspunkt i heltid. Henrik har förhoppningen att detta i förlängningen innebär att det finns möjlighet för att Söderåsen ska kunna fokusera på att utveckla egna specialkompetenser inom räddningstjänsten. 
– Med 200-300 övningstimmar per år så har man helt andra förutsättningar för det än med 50 timmar per år, vilka specifika kompetenser det kommer att handla om får tiden dock utvisa. 
   I november driftsätts det nya konceptet och målet är att bygga en robust organisation, med siktet inställt på framtiden. Henrik förtydligar: 
– Fokus kommer att ligga på att leverera en hög operativ förmåga utifrån den riskbild som finns i och runt Klippans och Åstorps kommuner, till exempel vad gäller E4:an, riksvägarna 21 och 13, flygplats, järnväg, industriområden med hantering av farligt gods samt Söderåsens nationalpark med sin utmanande och svåra terräng. Vi kommer också att vara en tydlig aktör i det breddade uppdrag som LSO innebär och även stödja övriga kommunala förvaltningar. 

Kulturutmaning

Henrik beskriver den stora omställning som det innebär att bygga en heltidsorganisation från noll och att det är mängder av frågor som behöver hanteras på vägen – allt från de olika avtal som finns till att det handlar om två olika kulturer som ska samexistera inom samma organisation.  
– Det tar tid att skapa en sådan kultur efter att man driftsatt organisationen. Vi kommer gå igenom många olika faser innan vi har en organisation som spänner över hela det område en heltidsorganisation innebär. Jag gissar att det tar 5-10 år innan man börjar skörda frukten av flera års hårt arbete och uppbyggnad, säger Henrik och tillägger att  han ser det som en spännande utmaning. 
–  Att få lyfta en verksamhet på det här sättet, det är det som driver mig och det kommer att vara ett roligt förändringsarbete men som också kommer att vara krävande för all personal. 

Att få lyfta en verksamhet på det här sättet, det är det som driver mig

Vill undvika toppstyrning

Henrik är tydlig med att processen involverar alla anställda – tillsammans ska de skapa en organisation där beslut och lösningar till stor del ligger hos de som ska utföra uppdragen, 
– Jag tror det blir bäst –  många organisationer tenderar att bli alltför toppstyrda och kommer för långt från utföraren. Det är viktigt att känslan och närheten finns kvar. 
   Dagen då jag travar in på brandstationen i Klippan så finns bland annat de helt färska deltidsbrandmännen från Åstorp på plats, för att tillsammans med annan personal öva på de standardrutiner som gäller vid olika typer av insatser. Gänget har precis avslutat sin preparandutbildning och ska nu, under överinseende av brandmästarna, under dagen ta sig an trafikolycka, brand i lägenhetshus samt agera lyfthjälp till ambulanspersonal, där patienten är sjuk i covid-19. 
   Dagen bjuder på många insikter för de nyanställda, bland annat hur lätt det är att bli kontaminerad av en smittad person, hur jobbigt det är att i full rökdykarutrustning, samt bärandes slangkorgar och verktyg, galoppera upp till översta våningen när det brinner i ett flervåningshus och hur viktig metodiken är vid losstagning i samband med trafikolycka. 
   Veckan efter mitt besök ska de här brandmännen, iklädda sina larmställ, möta verkligheten. . Och de får samtidigt vara en del av en organisation som framöver tar sig an den stora utmaning som det innebär att göra om och göra nytt. 

Text och foto: ÅSA BRORSSON