Vid en insats, 2015 i Hamre, användes B-skum som släckmedel. B-skummet förorenade ett antal dricksvattenbrunnar och de boende fick hämta dricksvatten i dunkar. Åklagaren ansåg att insatsledaren agerat oaktsamt och åtalade honom för miljöbrott. 

Hudiksvalls tingsrätt friar insatsledaren, rätten anser att han inte agerat oaktsamt. Förhandlingen i tingsrätten handlade mycket om vad som egentligen var känt om släckskummets miljöfarliga egenskaper då branden inträffade. I rättssalen fanns också en expert från MSB som varnade för användandet av skummet, samtidigt lyfte försvaret fram en rapport som visar att vid den tiden var centrala myndigheter mer resonerande och mindre tydliga. Tingsrätten tog fasta på den bristande kännedomen om släckningsmedlets skadlighet hos räddningstjänsten och framhåller kommunikationsbrister eftersom kunskapen om konsekvenser funnits utanför räddningstjänsten. 

Åklagaren överklagar domen 

Åklagaren konstaterar att det bevisades i tingsrätten att skumsläckmedlet orsakade miljöskadan samt att insatsledaren har särskilt ansvar för de åtgärder som vidtogs under insatsen. Åklagaren anser att insatsledaren ska dömas till dagsböter för miljöbrott och överklagar domen till hovrätten. 

Kommunens ansvar ska bestämmas 

Ytterligare en rättsprocess pågår mot Hudiksvalls kommun, den handlar om huruvida kommunen är eller inte är ansvariga att åtgärda de förorenade brunnarna. Hamrefallet är unikt och prejudicerande, flera räddningstjänster i landet väntar på utgången. 

Text: Fredrik Persson