Hej, mitt namn är Magnus Krantz och jag är ny central ombudsman för BRF. Jag bor i Eslöv tillsammans med min fru och våra två barn. Om jag skulle beskriva mig själv så skulle jag säga att jag är social, energisk, positiv men framförallt prestigelös.  

Jag började min fackliga bana 2003 som ledamot i lokala avdelningen på station Eslöv i dåvarande räddningstjänsten Eslöv. År 2006 gick Eslöv med i Räddningstjänsten Syd och då var jag med i uppstarten av den nya avdelningen och har till och från under åren varit aktiv i den lokala avdelningen i BRF Syd där jag nu är sekreterare. Jag är även styrkeledare och brandman RIB på station Eslöv sedan 2002, samt målvaktstränare på Malmö FF:s fotbolls-akademi för högstadieelever.  

År 2012 erbjöd BRF mig ett uppdrag som distriktsombudsman (DO) med ansvar för Skåne och Blekinge och sedan december 2018 har jag varit ansvarig för hanteringen av medlemmars frågor som kommer till vårt kansli. Har även suttit med i avtalsråden inför avtalsförhand-lingarna. Nu arbetar jag alltså heltid som ombudsman och utökar därmed mitt område till att omfatta hela Sverige. Jag ser det fackliga arbetet och engagemanget som otroligt viktigt och när jag fick frågan om att arbeta som ombudsman tvekade jag inte en sekund! Jag är engagerad och vill vi förbättra och förändra är min klara övertygelse att det går att göra tillsammans för tillsammans är och blir vi starkare. Dock måste det finnas insikt om att det tar tid att nå resultat, men genom rätt kunskap, kompetens samt erfarenhet så når man långt. Det gäller även att skapa bra relationer med arbetsgivare och andra instanser i samhället.  

I mitt arbete som ombudsman är mina arbetsuppgifter bland annat att stärka upp både det lokala samt det regionala fackliga arbetet och vara tillgänglig för medlemmars frågor. Dessutom kommer jag att arbeta för att utveckla kunskapen i det fackliga arbetet hos våra förtroendevalda. För att utföra arbetet kommer jag att ha ett tätt samarbete med kansliet, förbundsstyrelsen, distriktsombudsmännen och medlemmar runtom i landet. I det lokala fackliga arbetet finns det många som gör ett fantastiskt arbete, vilka jag vill ge en eloge till! Det läggs ner ett enormt arbete och här kommer BRF att lägga mer kraft och energi framöver på utbildning och kunskap. 

Som jag nämnde innan så har BRF en ombudsmannaorganisation som består av distrikts-ombudsmän (DO) som arbetar regionalt, från norr till söder (se separat presentation i detta nummer). Deras kontaktuppgifter finns på vår hemsida under fliken organisation. Vill ni anordna medlemsmöten eller ha besök av BRF så kan ni kontakta vårt kansli eller DO:n i ert område. 

I skrivande stund är det många lokala avdelningar som avser att hålla årsmöten. Passa då på att bjuda in de distriktsombudsmän som finns i ert område. Tänk på att ni måste skicka protokoll från ert årsmöte till kansli@brandfacket.se så vi kan uppdatera era uppgifter. 

I framtida nummer av SFF kommer jag i korthet beskriva några av de aktuella men även avklarade ärenden och frågor som inkommit till BRF. Denna gång väljer jag att plocka ut två ärenden som kommit till BRF och som vi hanterat. 

Graviditetsersättning 

Vi kan se en ökning av frågor kring vad som gäller i samband med graviditet om man är RIB:are. Frågorna kommer både från medlemmar och arbetsgivare som inte hanterat detta tidigare. Detta hanteras enligt RIB 19 § 12 på följande sätt: ”Då gravid arbetstagare enbart i anställningen enligt RiB och som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka, samt då arbetsgivaren bedömer att omplaceringsmöjlighet saknas, utges ersättning motsvarande 77,6 procent av beredskapsersättning. Detta gäller då graviditetspenning ej utges enlig socialförsäkringsbalken. Ersättning utges dock inte längre än 180 kalenderdagar.” 

Dessutom om man har försäkringen Trygg Brandman tillagd i sitt medlemskap kan man även söka graviditetsersättning från denna försäkring. All information och villkor om försäkringen finns att läsa på vår hemsida, www.brandfacket.se. 

C-körkort 

Under några års tid har vi sett att arbetsgivare valt att ersätta sina RIB:are på olika sätt när de ska ta sina c-körkort. I samband med förhandlingarna inför RIB 19, tryckte BRF på så att frågan ska bli enhetlig behandlad och därför är det numera förtydligat att arbetsgivaren, det vill säga räddningstjänsten, ska stå för alla kostnader när en RIB:are ska ta sitt körkort. Dock märkte vi att det fortfarande – efter införandet av RIB 19 – fanns arbetsgivare som inte uppfyllde detta och BRF har därför träffat SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för ytterligare förtydligande kring hur detta ska hanteras och en samsyn råder mellan parterna i denna fråga, det vill säga att arbetsgivaren ska stå för dessa kostnader. 

Som avslutning vill jag nämna att om ni har frågor så kontakta oss gärna på kansli@brandfacket.se eller någon av våra DO (distriktsombudsmän). 

Vänliga hälsningar 
Magnus