Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför genomförs den årliga Krisberedskapsveckan, MSB formulerar övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser kan använda. Kommunerna kommer även att arrangera egna aktiviteter. 

Under krisberedskapsveckan hyllas de brandmän som engagerade sig och samarbetet mellan frivilliga och brandmännen lyfts fram. De frivilliga fixade fram munskydd, hygienartiklar, mat och dryck till de aktuella platserna men bar också slang och gick bakom räddningstjänsten och bidrog med viktiga pusselbitar. 

Röda Korset hade stora insatser i anslutning till skogsbränderna sommaren 2018 då över 6 000 personer spontant anmälde intresse för att delta i frivilliginsatser kopplade till de räddningsinsatser som bedrevs på ett 50-tal platser runtom i Sverige. Flertalet företag ställde upp mitt under semestern med förnödenheter, transporter och personal till ett totalt värde av 2 miljoner kronor. Röda Korset skalar nu upp krisberedskapsarbetet med en målsättning om att ha 20 000 volontärer redo att agera i händelse av en samhällskris 2025.