Hej på er, tomten börjar stryka runt stugorna och 2018 lider mot sitt slut. Vilket år det varit och vilket år det kommer att bli.

Vi har återupplevt skogsbrandsommaren 2014 och i ännu värre tappning och en rad utredningar kommer förhoppningsvis visa vad vi lärt oss, eller inte, på fyra år. Vi har lämnat våra remissvar och även till utredningen relaterat hela den svenska räddningstjänsten i framtiden. Sen när, hur och om man är luttrad, om, de kommer i beslutsfas får vi se.

Först kanske det bör finnas någon politisk ansvarig på plats kanske och i skrivandets stund är det lite si och så med det. Räddningstjänst är en politiskt styrd verksamhet och partipolitik är svårt ibland men även att vara partipolitiskt obundna. Speciellt om någon politiskt intresserad eller rent av politiker inte instämmer med oss i en sakfråga.

Vi blir då ofta ifrågasatta för att gå något partis vägar och det stämmer ju till viss del, och ska vara så. Nästa fråga kan ge omvänd kritik från annat håll och det är inte politiken utan frågan som är det viktiga för oss. Jag menar inte när nättroll och annan sabotageverksamhet ljuger, ifrågasätter och krånglar till tillvaron vilket är nått helt annat och något man tyvärr får lära sig hantera och leva med. 

Krishanteringen i Sverige stavas ytterst politik så, att vi är partipolitiskt obundna betyder självklart inte att vi avstår från att agera i våra medlemmars sak- och intressefrågor utan tvärs om. Vi har tagit en framträdande roll i debatten om våra frågor inkluderande den politiska. Det ställer större krav men ger större möjligheter om man konsekvent sår det man vill skörda. Vi försöker odla förståelse och kunskap om räddningstjänsten. Sen växer olika grödor olika fort och ibland får man ge sig till tåls vilket inte direkt är vår och operativ personals paradgren men det borde, det borde vara dags nu under 2019 för lite skördande.

Vi är öppna för allt som kan göra bättre för våra medlemmar och svensk räddningstjänst.

I dagarna kom Arbetsmarknadsdepartementets remittering till oss om strejkrätten och så ska strax kollektivavtalsförhandlingarna för nästa RiB-avtal dras igång. Själva och var och en för sig eller i samverkan och någon form av samarbete mellan fackförbunden får vi se men vi har sträckt ut våra händer. Vi är öppna för allt som kan göra bättre för våra medlemmar och svensk räddningstjänst. Att löner är något som ligger på arbetsmarknadens parter att förhandla är grundläggande för den svenska partsmodellen och något vi värnar. Men det har gått att göra undantag för krisande branscher tidigare och vad är vi, vi är ju själva krisbranschen. Riksdag och regering kan och bör tillföra riktade pengar för rekryteringsåtgärder och i det borde konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor ingå. 

Till sist så har ju MSB en ny GD och om- eller reorganiserar nu för att stärka räddningstjänsten i myndigheten, sägs det. Vi får se hur och i vad men vi är lite luttrade och svårflörtade i ord som sen inte blivit handling genom åren, men vi får se. Vi är positiva och oavsett ser vi redan nu att nästa år kommer att ge oss många besked om svensk räddningstjänsts framtid. 2019 kommer hålla oss minst sagt sysselsatta och vi kommer vara där och hoppas ni är det med. Helst med oss som medlemmar i BRF så blir vi klokare, smartare och inte minst starkare för med en samlad gemensam röst ökar inflytandet. Du och vi tillsammans kan göra skillnad 2019 men först, då detta år årets sista nummer, ett tidigt:

God Jul och ett Gott nytt år på dig.  // Peter