I år var det Brandkåren Attunda som höll i stafettpinnen. Min räddningstjänst Karlstadsregionen har 24 operativa kvinnor och vi var 12 stycken som representerade Karlstad av de drygt 70 brandmän från Sverige och Norge. Temat för nätverksträffen var Ledarskap, Inkludering och Mod.

Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten förkortat KIR, är en ideell förening som arbetar för lika villkor oavsett kön inom räddningstjänsten.
Startade 2011 och är ett forum med information för och om kvinnor i yrket. Har ca100 medlemmar. Swedish firefighters är en av KIR:s ca 26 samarbetspartners.
Träffen inleddes med KIR:s årsmöte.

Nytt för i år är att alla kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten är välkomna på nätverksträffarna, inte enbart operativa.

Ida Texell – Att krossa ett glastak.
Ida är förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda. Idas föreläsning var mycket inspirerande och det jag bär med mig är: • The drip. • Säg stopp. • Man kommer
att möta motstånd. • Mitt tempel. • Informella ledare. • Skapa bättre förutsättningar. • Det är ingen talang att bära offerkofta. • En hand i ryggen och en öppen hand att leda.
• Sänk garden hitta det som förenar. • Ibland vinner rädslan och ibland vinner modet. Ett filmklipp som Ida visade oss ”All that we share” är något alla borde ta sig tid att titta på.

Ulrika Sedell – Bortom glastaket.Ulrika är författare och debattör.
Lite axplock från Ulrika:
• Om du blir någon du inte vill vara gå därifrån. • Vilka två viktigaste behov är avgörande för att du ska prestera och må bra? • Ha inte en karriärplan som är längre än 1,5 år,
men ha en livsplan. • Nätverka, det räcker inte med att vara begåvad, driven och ambitiös. • Ta referens på din chef. • Älta inte misslyckandet, lär och gå vidare. • Fastna inte i leveransträsket. • Ha ingen karriärstege utan en karriärsklätterställning. • Kvinnor har gått på en myt, att det bara går ett karriärs tåg, det går många under ett liv. • Fika med Ulrika.

Sara Olsson – Hållbart ledarskap.
Sara gav oss viktiga perspektiv:
• Ledarskap=förebild. • Ledarskap visar vägen. • Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen och framtiden!
• Mångfald, jämställdhet, diskriminering och envishet. • En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov. • Ekologisk hållbarhet, socialhållbarhet, ekonomisk hållbarhet. • Kunna hantera motgångar, göra händelsen begriplig, sätta upp mål.
• Självkännedom, rannsaka sig själv, vad är dina styrkor, vad kan mina styrkor ge organisationen. • Förändra iden om vem som kan göra vad.
• Nolltolerans emot kränkningar och sexuella trakasserier. • Tystnadskultur. • Ska vi ha hållbara organisationer så måste vi ha hållbara ledare.

Vi fick i uppgift i mindre grupper att diskutera Vad är hindren? Vad har hindrat oss hittills att jobba i en ledande position?
Vi avslutade denna uppgift med att alla grupper fick redovisa. Det kom mycket kloka och lärorika råd och mindre roliga varför. Man hinner även med massa nätverkande med sina kollegor från hela vårt avlånga land och Norge. Som är mycket viktig, inspirerande och givande. Stafettpinnen lämnades över till räddningstjänsten Piteå, där nästa nätverksträff äger rum 2019.
Detta är min upplevelse från nätverksträffen 2018

Text: Monika Nyqvist

 

[author image=”http://www.firefighters.se/sff-skribent.jpg”]Text:Monika Nyqvist Deltidsbrandman räddningstjänsten Karlstadsregionen,
förbundsledamot Brandmännens riksförbund[/author]