Solen skiner ikapp med de cirka fyrtio deltagare från Sveriges räddningstjänster och MSB som samlats vid starten på Kungsholmen för att tillsammans gå de 4,3 kilometerna genom centrala Stockholm.
Vid en första anblick kan det se något kaotisk ut, men då högtalarna i Storstockholms brandförsvars för ändamålet skapade,
DJ-flak drar igång den inledande pianoslingan i Avicii´s:  Waiting For Love börjar de färgsprudlande ekipagen omkring oss vävas ihop till ett perfekt synkroniserat nummer. 

 

Kommunal räddningstjänst och MSB:s gemensamma medverkan i Stockholm Pride är i stort jämnårigt med arbetet med likabehandling, jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten, cirka tio år.
Under åren har fler och fler räddningstjänster genomparollen ”en räddningstjänst för alla” börjat delta iPride-sammanhang för att ta ställningför allas människor lika värde och rätt att älska den de vill och vara en del av den folkfesti glädjens och kärlekens tecken som Pride är.

Normernas betydelse för arbetsmiljön

Stockholm Pride och West Pride i Göteborg förvandlas i år till internationella EuroPride. Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), räddningstjänstförbunden i Stockholm och Göteborg arrangerade i år pre-prideseminarier i samband med paraderna. Vid seminarierna i båda städerna talade Lukas Svärd, tidigare brandman, om normers betydelse följt av ett panelsamtal med experter från bland annat Jämställdhetsmyndigheten,

Brandskyddsföreningen och Försvarsmakten om civilförsvarets koppling till HBTQ. Hanna Jungwallius, major i Försvarsmakten, som var en av deltagarna i panelen, svarade på den avslutande frågan ”om vi fortfarande behöver förklara varför vi är med på Pride”: För att förstå vår samtid behöver vi förstå vart vi kommer ifrån. Vi befinner oss i en kognitiv differens, vi tror att vi har kommit längre än vad vi egentligen har. Är arbetsmiljön i våra branscher effektiv eller ineffektiv?” Efter Lukas drabbande berättelse om sina erfarenheter från räddningstjänsten finns all anledning att fundera på det egna ansvaret för arbetsmiljön och hur vi organiserar oss bättre för att åstadkomma nödvändiga förbättringar.

Den kärlek och uppskattning som räddningstjänsten och MSB:s representanter möter är privilegierande för var och en som representerar branschen och skickar en viktig signal – vi ska vara en räddningstjänst för alla.

Frrån vä; Valter Vikko: Jämställdhetsstrateg MSB, Jesper Boqvis: Operativ chef Brandskyddsföreningen, Hanna Jungwallius: Major Försvarsmakten samt Svante Werger.

 

Räddningstjänst för alla

I skrivande stund är arrangemanget i Göteborg inom kort. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är en av de räddningstjänster som tillsammans med NJR och MSB startat upp räddningstjänstens första Gender coach-program för chefer och kommer nästa år ta över ordförandeskapet för NJR från Brandkåren Attunda.

Under EuroPride kommer RSG gå i paraden tillsammans med Göteborgs stad. Pride är glädje och kärlek men även allvar och kampvilja. Under de två timmar som det tar att gå paraden passeras alla typer av känslouttryck och skäl till att befinna sig i sammanhanget; den villkorslösa kärleken föräldrar till HBTQ-barn visar, de som resterande delen av året är inlåsta i normer som begränsar möjligheten att vara sig själva och älska den de vill och nu får tillfälle att leva ut, de nyfikna, de festsugna och de som tycker Pride känns obekvämt.

Den kärlek och uppskattning som räddningstjänsten och MSB:s representanter möter är privilegierande för var och en som representerar branschen och skickar en viktig signal – vi ska vara en räddningstjänst för alla. Då paraden når målet vid Östermalms IP öppnas ett ljummet sommarregn över Stockholm. Nöjda skiljs vi åt för att se fram emot en höst och vinter med flera spännande aktiviteter inom området jämställdhet och mångfald planerade. Ett Kent-citat – som återkopplar till Lukas och panelsamtalet – hörs på avstånd och ramar på flera vis in årets Pride: Hur långt vi än har kommit, har vi alltid längre kvar.

Text: Erik Flink, Ida Texell och Lars Klevensparr