Årets Almedalsvecka lockade många besökare. Den politiska närvaron var hög och med 4 311 publicerade och genomförda evenemang var veckan större än tidigare. BRF visade i Almedalen att vi brandmän finns och är viktiga för samhället!
Nästa år planerar vi att göra om succén.

  Dag ett, söndag 1/7.

Den inledande dagen i Almedalen var mycket givande.
På morgonen träffade vi Lars Beckman (M) från Gävle och Civilförsvarsförbundets ordförande Gunilla Nordgren (M). Vi diskuterades mycket kring den operativa beredskapen och hur räddningstjänsten utsätts för hot och våld. Senare kom Niklas Bornegrim (M) direktionens ordförande i Gästrike räddningstjänst, och diskuterade RiB-frågor. Vi fick besök av ett flertal från moderata ungdomsförbundet som intressant lyssnade på de frågor vi brinner för. Totalt hade vi 105 besökare som stannade och pratade räddningstjänstfrågormed oss. Medlemmar från 4 RiB-stationer stannade också,det blev mycket utbyte och trevliga diskussioner.

På kvällen var det nätverksbyggande hos Brandskyddsföreningenvi höll till på Klint, en gammal nedlagd brandstation innanför murarna som Brandskyddsföreningen köpt, de bjöd på snacks samtidigt som vi diskuterade.
Allt som allt var det en givande första dag.

  Dag två, måndag 2/7.

Som tidigare stort intresse för de frågor BRF driver. Cirka 100 besökare i BRF-montern. Några av oss besökte Storsthlms brandförsvar i Blåljustältet där de

Solen sken på BRF -Tältet.

genomförde seminariet om hur räddningstjänsten 2025 kan komma att se ut. Vi besökte även seminariet om
”Att leda en jämställd räddningstjänst” samt ej att förglömma seminariet Äldreforum.

 

  Dag tre, tisdag 3/7.

Dagen då alla svenskar var glada efter fotbollslandslagets vinst över Schweiz.

Följande seminarier besöktes: Brandskyddsföreningen var värd för förevisning om samt diskussion runt byggnadstekniskt brandskydd och rapporten från den tragiska branden i London ”Greenfield Tower”.
Hur ser framtiden ut för träbyggnader i Sverige? Alarmering med den hjälpsökande i fokus. Hur förstärker vi 112 – Hot och våld på sjukhusen blir allt vanligare, hur kan det förebyggas? Din krisberedskap – Så förbereder du dig om kriget kommer. Hot och Våld mot polisen. Politiker på lokal och riksdagsnivå har besökt vår monter och som vanligt en mängd från allmänheten. Innehållsrik dag.

  Dag fyra, onsdag 4/7.

Hektisk dag igen med besök på flera nyttiga seminarier. Dagen började med LO/TCO-rättsskydd med genomgång av LAS och eventuella försämringar

Besök hos Elevio.

framförda av bl.a. Svenskt näringsliv. Även diskussion om sk intermittent anställning eller sms-anställning som den också kallas.
”Hur kan teknik i framkant hjälpa polis och räddningstjänst att rädda liv”var namnet på nästa seminarie. Där följde diskussion om samutnyttjande av teknikplattformar.

”Blåljussamverkan vid terror” tog vid, här var Storstockholm värd. Erfarenhetsutbyte efter terrorattacken i Sthlm. Nollvision mot dödsbränder anordnat av säkerhetsbranschen. Här diskuterades dödsfall i lägenhetsbränder. Hamnarbetarförbundet bjöd in till seminarie om problemet att kunna utse skyddsombud då facket saknar kollektivavtal.

Här följde en mycket intressant debatt mellan politiker, arbetsgivare och representant för Hamnarbetarförbundet.
”Kan allmänheten skyddas mot terrorhandlingar på allmän plats”? Anordnat av säkerhetsbranschen.

Dagen avslutade med intervju av Justitieminister Morgan Johansson som satt i ”heta stolen” hos Polisförbundet.
En lång dag med många intressanta händelser är till ända. Ps, besök hos MFF’s VD Niclas Carlnén hann vi också med, självklart stöttar han Sveriges brandmän.

  Dag fem, torsdag 5/7.

Dagen då BRF höll seminarier om ”farliga partiklar och substanser i brandmännens arbetsmiljö” samt om ”Blåljussabotage, nytt lagförslag, men räcker det?” Anders ”ankan” Cederberg inledde med en tydlig och bra information om olika cancerstudier och farorna med partiklar och substanser samt hur dessa
ger en ökad risk för cancer. Anders föreläsning var uppskattad och flera frågor följde av hans information.

Uppladdning inför seminarie om cancer.

Efter en kortare paus tog nästa seminarie vid. ”Ny lag, Blåljussabotage,
men räcker den för att stärka det juridiska skyddet för brandmän & brandbefäl”.

Seminarium ”Hot och Våld”
Många riksdagspolitiker i panelen.

En stark panel bestående av ledamöter från alla partier (utom moderaterna)

ingående i Justitieutskottet samt från Polisförbundet, Storsthlm samt fr BRF (Peter Bergh). Panelen fick genom en filmförevisning om hur våldet mot brandmän & brandbefäl ser ut och hur många brandmän som upplevt att de utsatts för hot & våld & kränkningar. Stor diskussion följde om detta och frågor om varför utredaren inte föreslagit tjänstemannastatus för brandmän & brandbefäl. Samtliga politiker bidrog i diskussionen och frågan angående tjänstemannastatus är inte avgjord än, fortsättning följer. Eftermiddagen tog sen vid med många besök i BRFtältet, bla av Daniel Bäckström (c), ledamot av försvarsutskottet, Karin Wanngård, finansborgarråd i Sthlm’s stad.

Kvällen ägnades åt att förbereda morgondagens seminarie om Sveriges samlade förmåga dags dato. Alla BRF:s seminarier filmades och kommer i efterhand att läggas ut på Youtube och Facebook.

Seminarie: Räddningstjänsten 2.0. En effektivare räddningstjänst.

 

  Dag sex, fredag 6/7.

Avslutning med succé!

Dagen då BRF släppte delar av Sveriges brandmäns svar på de enkäter som legat ute sen i februari. Christer Nyberg, deltidsbrandman fr Kristianstad
och ingående i avtalskommittén, gick igenom valda delar av de svar som inkommit, en delrapport av den slutrapport som kommer presenteras i sept/okt. Dags dato har ca 1 200 brandmän svarat från över 600 stationer. Enligt BRF’s preliminära siffror saknar branschen ca 2 500 deltidsbrandmän.

BRF återkommer med siffran gällande heltidsbrandmännen. Av de RIB som idag jobbar är ca 1 650 helt outbildade. 5% av Sveriges heltidsbrandmän saknar c-körkort. Dagens seminarie var välbesökt och i panelen satt Jan-Åke Björklund, regeringens utredare, Daniel Bäckström (c), ledamot av försvarsutskottet.

Staffan Morberg, senior legal adviser, försäkringsföretagen. Peter Bergh, förbundsordförande BRF.
Publiken ställde bra frågor till både föreläsaren och till panelen. Daniel Bäckström sa att han hoppas att arbetsmarknadens parter löser situationen och skapar rekryteringsbefrämjande anställningsvillkor för RiB i nästkommande avtalsförhandling.
Staffan Morberg lät meddela att antalet olyckor minskar men kostnaderna ökar dessvärre. Seminariet filmades och kommer att läggas ut senast v.29.

BRF’s Almedalsteam (Peter Bergh, Mikael Svanberg, Magnus Sjöholm, Christer Nyberg, Stefan Nygren & Magnus Krantz) plockade ihop utrustning
och summerade därefter veckan över en bit mat på kvällen. Vi kan konstatera att intresset för BRF och det vi gjort har varit stort.
Många är de som besökt oss och uttryckt glädje och tacksamhet för det som BRF gör. Flera bra möten och bra genomslag för våra seminarier.

BRF:s Almedalsteam: Från vä: Magnus Krantz, Stefan Nygren, Christer Nyberg, Peter Bergh samt Magnus Sjöholm. Fotogaf: Mikael Svanberg.

Summa summarum en mycket lyckad vecka.

Text: Mikael Svanberg & Magnus Sjöholm

Previous articleSÅ SER PARTIERNA PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTENS FRAMTID DEL 1
Next articleTILSAMMANS FÖR ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE
Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.