Hem » Artiklar » Lagändringar ska göra räddningstjänsterna mer effektiva

Lagändringar ska göra räddningstjänsterna mer effektiva

Riksdagen har beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta för att de kommunala räddningstjänsterna mer effektivt och samstämt ska kunna hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder.

Lagändringarna innebär:

• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyg-gande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt na-tionellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska reglera dess struktur och innehåll.

• En tydligare kommunal ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att dele-gera uppgifter på ett mer fl exibelt sätt.

• Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att av-hjälpa brister.

• Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga resurser ur ett nationellt perspektiv.

– Förändringarna som riksdagen nu har beslutat om ger oss möjligheter och förutsättningar att tillsammans med kommunerna få till en mer enhetlig räddningstjänst, med samma höga kvalitet i hela landet och som bättre klarar omfattande, komplexa och samtidiga olyckor, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.
Riksdagen har också riktat en uppmaning till regeringen om att se över möjligheten att införa undantag i a-kas-sereglerna för deltidsbrandmän. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Text: Tjugofyra7.se
Foto: www.pppress.se

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som …