Hem » Artiklar » För få kvinnor i räddningstjänsten – måste bli fler

För få kvinnor i räddningstjänsten – måste bli fler

De senaste åren har mycket gjorts för att öka antalet kvinnor som är brandmän.  Och de har blivit fler, men det går långsamt. År 2004 var mindre än en procent av de heltidsanställda och 2,2 procent av de deltidsanställda brandmännen kvinnor. 

Idag är 5,7 procent av de heltidsanställda och lite mer än 7,7 procent av de deltidsanställda brandmännen kvinnor. Av räddningstjänstens högsta chefer är knappt 6 procent kvinnor. En del mindre kommuner har räddningschefssamarbete, dvs att en person är chef i flera kommuner. Sommaren 2020 fanns det 135 personer i Sverige som var högsta chef i en räddningstjänstorganisation. Av dem var 8 kvinnor. Av dessa 8 var 4 samtidigt räddningschefer, medan 4 hade uppdraget som förbundsdirektör men inte som räddningschef.  

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …