Fackliga framgångar och BRF är involverade i mycket. Vissa frågor tar vi upp med arbetsgivaren. Andra mer komplexa frågor kan behöva ett mer omfattande arbete för att nå ett resultat. Här är två exempel som har gett bra resultat och framförallt hjälpt medlemmar.

Försäkringsskydd

Via kollektivavtal så har man som arbetstagare försäkringsskydd via olika försäkringar och en är TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Tyvärr så hade vi en medlem, en deltidare, som dog för ett tag sedan och änkan tog då kontakt med BRF då KPA inte ville betala ut ersättning enligt TGL. KPA hade beslutat att försäkringsskydd inte hade förelegat för att villkoren inte varit uppfyllda då vår medlem inte hade tillräckligt med arbetad tid. 

BRF agerade ombud för änkan och begärde omprövning i ärendet med följande skäl:
Beredskap inom räddningstjänsten är inte att jämföra med beredskap i övrig kommunal verksamhet, då man inom räddningstjänsten har en mycket kort inställelsetid då man ska infinna sig på brandstationen oftast inom 5 min för att kunna åka på larm för att samhället skall känna sig tryggt. Med hänsyn taget till den korta inställelsetiden som räddningstjänsten kräver, så begränsar det en deltidsbrandmans rörelsefrihet då man har ett mycket begränsad geografiskt område att röra sig inom, för att nå brandstationen inom den angivna inställelsetiden. Det är beklämmande att beredskap inte inräknas som del av tjänstgjord arbetstid.

Rådgivningsnämnden ändrade beslutet och utfallet blev att änkan fick ett engångsbelopp samt efterlevandepension livet ut. Mer om detta ärende gick att läsa i SFF nr 1 2023 och för övrigt så driver BRF idag två liknade omprövningar. 

Förbundsbildning

I princip så förekommer det varje år att en kommun eller flera söker sig till förbund eller bildar förbund. BRF har stor erfarenhet av detta och är en drivande kraft av att det finns opartisk utredning innan bildandet. Detta för vad som blir bäst för den kommun som tänker sig att ingå i förbund och detta måste till i ett så tidigt skede som möjligt.

BRF påtalade just detta under en informationsförhandling enligt MBL § 19 i en kommunal räddningstjänst men det tyckte inte tjänstemännen och inte politiken heller. Även arbets-tagarna påtalade för politiken att det är deras högsta önskan men politiken tog ändå beslut om att göra ansökan i ett förbund en bra bit utanför deras kommungräns. BRF påtalade återigen vikten av en opartisk utredning men politiken brydde sig inte. Detta fick till följd att arbetstagare valde att avsluta sina anställningar. Politiken och tjänstemän kontaktar då ett konsultföretag för att göra en opartisk utredning och erkänner samtidigt att detta borde gjorts redan när den begärdes av BRF i inledningen av detta ärende.  

Hade nu både tjänstemän och politik lyssnat på BRF och gjort en utredning direkt då hade uppsägningarna förmodligen undvikts. 

Magnus Krantz
Fler artiklar av Magnus Krantz här!
Brandfacket BRF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here