Enligt statistik från räddningstjänstens inrapportering av insatser till MSB genomfördes 2 600 insatser till skogsbränder under 2020. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet. 

Under 2020 larmades räddningstjänst ut till 2 600 skogsbränder, jämfört med 2 753 (2019) och 4 451 (2018). Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser till bränder och brandtillbud i skog eller trädbevuxen mark som inträffat under 2020. 

Hälften av bränderna orsakas av människor 

Närmare 50 procent av skogsbränderna 2020 startade enligt räddningstjänstens bedömning på grund av det mänskliga beteendet. 
– Vi kan utifrån statistiken se att den vanligaste orsaken till skogsbränder är det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Stefan Andersson på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem. 

Fredrik Persson Källa: Tjugofyra7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here