Swedish Firefighters ställer frågor till Johan Persson i Degerhamn på Öland om arbetet kring att skapa ett nytt räddningstjänstförbund.

Hur startade arbetet med den nya avdelningen?
– I och med att politikerna i de nio kommunerna beslutat att låta räddningstjänsterna gå samman i ett nytt räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Sydost, beslutade BRF sig för att bilda en ny avdelning. BRF organiserar ju merparten av de anställda brandmännen inom RIB och en stor del av heltiden så det var naturligt för oss att skala upp organiseringen.

Hur många är ni som arbetar med att ta fram den nya avdelningen?
– Vi har satt samman en interimsstyrelse som består av representanter från varje nuvarande räddningstjänst/förbund. I dagsläget är vi 14 medlemmar från både RIB och heltid i styrelsen. Det var ett stort intresse att vara med och bilda den nya avdelningen. Undertecknad är vald till ordförande, ombudsman Per Persson i Nybro är sekreterare och Tobias Rydén i Emmaboda/Torsås är kassör i interimsstyrelsen.

Hur långt har ni kommit i processen?
– Vi har haft flera styrelsemöten och fått delegering från BRFs förbundsstyrelse för att kunna genomföra förhandlingar. Under hösten kommer vi att ansöka om organisationsnummer mm. Under tiden fortsätter de lokala klubbarna med sitt arbete så ingen kommer att stå utan fackligt stöd. Våra fantastiska förtroendevalda finns alltid redo!

Är det något speciellt som har varit svårt att lösa?
– Vi är ju både till ytan och till antalet anställda sett ett stort förbund och vi sitter långt ifrån varandra geografiskt sett. Dock har vi goda möjligheter att träffas via TEAMS. Under hösten kommer vi hålla det första fysiska mötet på lämplig central plats. 

Vilka frågor får ni av de anställda?
– En del är oroliga och en del är positiva eller bara tar det lugnt. Det är många frågor som rör de olika lokala avtalen som finns. Kommer de bli kvar? Kommer det bli försämringar? Tror ni verkligen att AG kommer att gå med på era framställningar? Och hur blir det med utbildning och utrustning? Kommer vi få någon ny brandbil nu eller?
Många av frågorna kan vi inte svara på nu men vi kommer självklart göra allt vi kan för att ta fram ett nytt lokalt avtal som är förmånligt för samtliga medlemmar. Sedan kommer vi också bevaka att det inte blir några försämringar framöver. Vi har ett bra samtalsklimat med den nya arbetsgivaren vilket vi uppskattar. 

När planerar ni vara klara? (påminner lite om hur långt vi hunnit-frågan)
– Avdelningen kommer att bildas så snart det nya förbundet startas upp vid årsskiftet. Sedan är det mycket som kommer att behandlas under den närmaste tiden. Samverkansavtal skall tecknas, lokala avtal, KRIS, KB m.fl. Vi träffar AG var tredje vecka plus vid specifika förhandlingar. 

Hur kommer den nya organisationen byggas upp? (Det nya räddningstjänstförbundet menar du?)
– Det har bildats en ny direktion som består av representanter från de olika kommunerna. Räddningstjänsten Sydost, RSO, kommer ledas av en förbundschef som heter Karl-Johan Daléen (tidigare RCH på Kalmar Brandkår) samt en räddningschef som heter Rutger Ekbrandt (tidigare RCH på Räddningstjänsten Öland). De olika tidigare räddningstjänsterna kommer att kvarstå organisatoriskt under 2023 och sedan succesivt anpassas till den nya organisationsstrukturen. Våra medlemmar kommer nog inte märka så mycket av detta i början då det tar en tid att bygga upp en så stor och ny organisation. Det känns bra att BRF är med från start i detta arbete.

Var kommer stationerna placeras?
– Det blir inga förändringar gällande de olika stationerna som redan finns. Det är 4 heltidsstationer, 25 RIB-stationer samt 4 brandvärn som alla kommer övergå i det nya förbundet. 

Hur många brandmän kommer ingå i organisationen? 
– Det nya förbundet kommer bestå av ca 550 anställda varav merparten är brandmän. Det är ca 110 personer som jobbar dagtid och runt 440 som är operativt anställda. Av dessa är över hälften medlemmar i BRF.  Vi är runt 100 brandmän tillgängliga dygnet runt. Vi hoppas dessutom kunna rekrytera ännu fler medlemmar och kommer att intensifiera rekryteringsarbetet framöver. Målet är att så många som möjligt skall få insikt i vilket bra arbete BRF gör för medlemmarna och för räddningstjänsten i stort genom t.ex. Cancerfonden, Friska Brandmän och liknande initiativ.

Kommer ni göra några nyanställningar?
– I det nya förbundet pågår det en hel del nyanställningar. HR, ekonomi, IT, registrator mm. Det är många funktioner som skall tillsättas under hösten. BRF är som det största fackförbundet delaktiga i merparten av både ansökningar och anställningsintervjuer.
Sedan är det en hel del vakanser ute på RIB-stationerna som behöver fyllas upp snarast möjligt vilket är en stor utmaning för AG. Många av våra medlemmar drar ett tungt lass med att fylla upp luckor i bemanningen och detta är en ohållbar situation. Vi är ju en del av civilförsvaret och fyller en mycket viktig roll. Förhoppningsvis blir vi fler i framtiden!

Fredrik Persson
Firefighters