Under år 2022 är Uppsala brandförsvar värd för Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR. Nätverket består av 130 räddningstjänster samt MSB, SKR och Sobona. Huvudansvaret för att driva NJR:s utveckling framåt skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster.

NJR verkar för en jämställd och inkluderande räddningstjänst med en arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. Visionen är en räddningstjänst som levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen. 

I min roll som brandchef är dessa frågor viktiga ur många perspektiv, både för vår egen arbetsmiljö och för de insatser vi gör i samhället. Jag tycker det är bra att MSB har tagit fram Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030 (MSB1863), och både i NJR:s styrelse och på Uppsala brandförsvar har vi valt att planera vårt arbete för ökad jämställdhet och mångfald utifrån de tre delmålen i MSB:s inriktning:

  1. Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är inkluderande och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.
  2. Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del för att bedriva verksamheten.
  3. Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.

Inom Uppsala brandförsvar lägger vi nu störst fokus på de två första delmålen: inkludering och rekrytering. Vi har under några år arbetat systematiskt för att fler kvinnor ska bli intresserade av yrkena brandman och brandingenjör och för att de kvinnor som anställs hos oss ska vilja stanna kvar och rekommendera Uppsala brandförsvar som arbetsgivare.  

Tittar jag i backspegeln ser jag en organisation där det inte fanns skyddskläder och utrustning som var anpassade för kvinnor. Vi som var de första kvinnorna fick bära alldeles för stora kläder, stövlar och handskar vilket försvårade vårt arbete. I dag är det en självklarhet att det ska finnas personlig skyddsutrustning som passar alla.

I backspegeln ser jag också en kultur där man såg snett på den som var noga med sin skyddsutrustning. Idag är det inte accepterat att det slarvas med säkerhetsselar eller andningsskydd. Där fanns också en kultur där brandmän förväntades tåla det mesta. Idag frågar vi ofta varandra hur vi mår och hur vi kan stötta varandra efter tuffa insatser. Vi förtjänar helt enkelt bättre än att behålla den machostämpel många utanför brandförsvaret ger oss.

Tyvärr behöver jag inte titta i backspegeln för att se brandstationer där det bara finns omklädningsrum för män. I Uppsala brandförsvar arbetar vi systematiskt för att utplåna de skillnader som finns. När vi nu bygger om brandstationerna bygger vi inte olika omklädningsrum utifrån kön, utan istället gemensamma omklädningsrum där alla kan samlas men använda individuella bås för att byta om eller duscha. En gemensam bastu kan användas av alla, men med badkläder på. På så sätt hamnar ingen utanför gemenskapen som är så viktig inte minst efter en svår räddningsinsats. 

Men, det är fortfarande inte lätt att vara den som är utanför normen. Därför finns inom Uppsala brandförsvar ett särskilt nätverk där kvinnor dels kan stötta varandra men också hjälpa oss chefer att identifiera hur vi ska utveckla arbetet med jämställdhetsfrågor. Nätverket har bland annat hjälpt till genom att identifiera hur viktiga just omklädningsrummen är och att vår policy för gravida behöver utvecklas. 

I all kommunikation är vi noga med att visa både män och kvinnor i sina yrkesroller. Enligt devisen ”if you can see it you can be it” hoppas vi inspirera flickor och unga kvinnor att söka sig till räddningstjänsten. Vi har också utvecklat hur vi arbetar med rekryteringskommunikation. Vi har gått från att bara prata om krav och fysisk förmåga till att lägga tonvikten på den skillnad man kan göra som brandman. 

Även om jag tycker vi gjort och gör många bra saker behöver vi fortsätta vårt arbete med att skapa inkluderande arbetsmiljöer. En av de stora utmaningarna är fortfarande att så få kvinnor lockas av att arbeta inom räddningstjänsten. Här behöver vi verkligen hjälpas åt i hela landet tillsammans med MSB för att åstadkomma en förändring! 

Har du tankar om hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Sverige kan utvecklas med sikte på de tre delmålen? Kontakta gärna oss i NJR:s styrelse via adressen jamstalldaraddningstjanster@gmail.com 

Elisabeth Samuelsson, Brandchef Uppsala brandförsvar och ordförande i NJR
Nätverket Jämställd Räddningstjänst
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here