Jag börjar med en positiv nyhet som grundar sig på min senaste artikel. Niclas Fagerström, Maskinchef och Brandansvarig på fartyget KBV 003, på Kustbevakningen (KBV) ringde mig efter att han läst min förra artikel i Swedish Firefighters. I artikeln undrade jag om det var sant att KBV hade köpt in släckmedlet F-500.  

Min fråga var också om man hade följt upphandlingsreglerna som gäller för en statlig myndighet. Frågan om tillsatsmedlet F-500 hade uppstått tidigare då det framkommit att det inte var godkänt att ha ombord enligt regelverket och detta blev ingången till ifrågasättandet att ha det till sjöss på KBV:s båtar

Niclas hade läst min totaldissning av F-500 och dess innehåll av PFAS, nu var han orolig för att KBV köpt in släckmedlet. F-500 är också sedan länge betraktat som ett tillsatsmedel med dålig släckeffektivitet och det borde enligt min mening helt enkelt svartlistas för sin allvarliga och negativa miljöpåverkan. 

Jag skickade all information som fanns och inte minst fakta handlingarna i Eurofins testrapport till Niclas och efter att man tagit del av informationen om F-500 agerade man skyndsamt. Släckmedlet F-500 har tagits bort från KBV till sjöss, det kommer att även att gälla på land, för att skickas till destruktion. Niclas ringde också leverantören och krävde att all reklam om att KBV köpt och använder F-500 omedelbart skulle tas bort. Detta var ett viktigt agerande för KBV i sin roll som miljömyndighet.

Efter att fakta kommit fram har KBV agerat precis som en myndighet ska, jag ser med glädje på ett bra och fungerande miljöarbete. All kredit till Svenska Kustbevakningen.

Cinus AB har nu tagit bort Kustbevakningen som reklam för F-500 på sin hemsida. 


Vi har varnat i många år

För 9 år sedan skrev Peter Bergh och jag en artikel om att stoppa det farliga brandskummet. Vi fick då våldsamma reaktioner och många var upprörda och besvikna över olika saker.

Sedan kom bevisen ett efter ett och idag är det nog bara ett fåtal Räddningstjänster som använder skum i Sverige, tyvärr är det de största organisationerna som inte helt avvecklat skummet.

Nu finns den hormonstörande evighetskemikalien PFAS runt om i hela världen, det uppmärksammas nu som ett världsproblem. PFAS påverkar kolesterol, blodtryck, svårigheter med att bli gravid, ökad risk för vissa cancersorter typ testikelcancer.

PFAS påverkar vår mat

Skrämmande fakta visar att det redan påverkat vår matproduktion, det finns tex vattenförbud för bönder runt Knistlinge i Halmstad där halterna av PFAS i grundvattnet är de högsta i landet. I en Intervju säger bönderna att kommunen har vetat om PFAS-halterna sedan 2015 och att bönderna själva inte fick reda på det förrän 2020, det innebär att de inte vill sprida PFAS vatten till grödorna.

I Tyskland har de upptäckt PFAS i kött och ägg, i vilken omfattning och mängd vet jag inte i skrivande stund.

Danska jägare kräver svar från sina myndigheter om hur mycket PFAS det finns i viltköttet.

I augusti kom rapporter om uppmätta mängder av PFAS i Tibets och Antarktis regnvatten, det var inte längre säkert att dricka vattnet där. (Finns publicerat på Stockholm Universitets hemsida.)

Och det här är bara början, det finns PFAS i många saker förutom brandskum bla stekpannor, kläder, smink, förpackningar, möbler, mm.

Tittar vi på vad som händer efter upptäckterna om PFAS i ex USA så ser vi att stämningarna blir bara fler och fler samt även ett stort lidande för de drabbade. (Bloomberg Law, en onlinetjänst för juridisk forskning, publicerade en artikel om det i våras.)

Vad händer i framtiden?

European Chemical Agency (ECHA) har lagt fram ett förbudsunderlag på nästan 800 sidor fullspäckat med hur PFAS påverkar människa och miljö. EU-kommissionen ska med det som underlag fatta beslut som kommer att ha stor betydelse för vår framtid. Läser man igenom texten så inser man än mer hur farliga dessa evighetskemikalier är.

2–3% inblandning av fluortensider

Mängden PFAS-baserad brandsläckningsskum som tillverkas i EU förväntas vara i storleksordning 14 000 till 20 000 ton per år, import och export står för ca 25% av detta.

Det finns 20–25 producenter av B-skum i EU (2020) de säljer främst till Afrika, Asien och mellanöstern. Det inbringar ca 10,5-15 miljoner euro per år, 68% är PFAS-skum och 32% fluorfritt skum. I avsaknad av precis information är detta en uppskattning av inköpsvolymer.

De fyra största skumproducenterna står för ca 60–70% av marknaden:

  1. Johnson Controls
  2. Angus International Safety group
  3. Perimeter Solutions
  4. Incendin

2013 sa tillverkarna att halveringstiden var ett halvt till två år

Skrämmande fakta visar nu att halveringstiden på vissa PFAS är över 1 miljon år, samt att de kan transporteras flera hundra mil i luften. Sedan finns det statistik som visar hur långt de färdas i vatten och jord, denna nyvunna kunskap berättar att det säkert funnits PFAS i alla världens hörn ett tag. Men det är först nu vi börjar mäta dem.

Min nästa fundering är hur det kommer att fortsätta?

Alla bör ju ha kunskap vad som finns i maten vi äter och vattnet vi dricker, hur kan vi om möjligt minimera intaget av PFAS? När jag tänker tillbaka på artikeln för 9 år sedan önskar jag att den var skriven flera år tidigare. 

Fortsättning följer…

Bo Andersson
Här hittar du fler artiklar av Bo Andersson