Dan har många års erfarenhet från räddningstjänsten, allt ifrån Försvarsmakten, flygplatsräddningstjänst till kommunal räddningstjänst. Han är fortfarande aktiv i operativ tjänst som brandman/insatsledare, flygplatsräddningstjänst samt brandman/styrkeledare i RSNV

Karriären började redan som 17 åring med prao på räddningstjänsten i Ängelholm, en period i livet när Dan var på väg åt fel håll, betygen dalade och tillvaron och umgänget blev allt mer problematiskt. Dans omtänksamma mor, som hade ett vakande öga över Dan, såg räddningstjänsten som en räddning och vägledning. Grabbarna på stationen, som i dag är gubbar och numera kolleger, tog mycket väl hand om honom, vissa är tyvärr inte i livet i men det är mycket tack vare dem det gått så bra.  

Dan startade Fire & Safety Sweden i år 2020, 2 månader innan Covid 19 slog till och det blev en utmaning utan dess like. Trots det har Dan lyckats göra sig ett namn inom branschen både nationellt och internationellt, han kan känna sig mycket stolt över sin bedrift med tanke på förutsättningarna. Den initiala tanken var att erbjuda brand- och förstahjälpen utbildningar, eftersom han hållit i en del utbildningar tidigare, men pga Covid uteblev detta nästan helt. Istället började han titta på olika tekniska lösningar som han själv skulle vilja ha när jag jobbar operativt. Det har gett samarbetspartners över hela världen, där de vill ha just oss som jobbar ute på fältet som återförsäljare. Dan och hans företag är inriktat på innovation och de senaste tekniska lösningarna inom branschen därför är det numera samarbetspartners som söker upp mig istället. Dan har märkt att många länder ser upp till just Sverige när det gäller räddningstjänst och hur vi arbetar i Sverige.  

Dan vill ge tillbaka och visa tacksamhet för det han fått lära sig under årens lopp genom att föra vidare sina kunskaper. Visionen är att förmedla kunskap där behovet är som störst, genom delaktighet och förståelse av olika bakgrunder och förutsättningar i livet. Dan är helt övertygad om att det finns vägar att gå för att kunna förmedla kunskap i utsatta områden, de som jobbar inom blåljusyrkena kan vända ett negativt tankesätt till ett positivt. Dagens teknik möjliggör virtuell förmedling av någon annans verklighet, Dan är övertygad om att det går att komma långt med detta samt bra kommunikation.  

Dan är en entreprenör med många idéer kring utveckling och nytänkande. Med många år i olika yrken, både inom räddningstjänst och utanför, så har han ett enormt nätverk som är mycket gynnsamt idag. I dag finns det samarbetspartners över hela världen som tillsammans utvecklar framtidens blåljusverksamheter, även andra verksamheter, med olika innovativa lösningar samt även med utbildning av allmänheten till en säkrare vardag i olika former.