Den tredje september 2019 var dagen då Sveriges befolkning kunde se brandmän på gatorna, på jobbet, på Facebook, Instagram, ja överallt i samhället. Med en fantastisk uppslutning från räddningstjänster, brandmän och huvudarbetsgivare runt om i Sverige genomfördes den första Brandman på jobbet-dagen med stor framgång. 

Inspirerade av Hemvärnets kampanj “Uniform på jobbet” som infördes 2017 så instiftade RRB – Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor i år ”Brandman på jobbet-dagen”. Syftet med dagen är att hylla alla Sveriges deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare som är ett fundament i att leverera den trygghet och säkerhet vi förväntar oss i vardagen. 

Utöver denna hyllning syftar kampanjen till att öka intresset för att jobba inom räddningstjänsten då många av Sveriges deltidsstationer har behov av fler brandmän. Tillsammans med den nationella kampanjen initierad av MSB mfl. som under hösten kan ses i olika digitala medier hoppas vi nu på ett kraftigt uppsving i intresse för brandmannayrket och därmed en förbättrad bemanningssituation. 

Sökes: fler vardagshjältar 

RRB, som är en ideell förening med räddningstjänster och förbund som medlemmar, jobbar nästan uteslutande med frågor som rör räddningstjänst i glesbygd och ser just bemanningssituationen som en nyckelfråga att lösa framöver. 

”Majoriteten av Sveriges brandmän är deltidsanställda och utanför större städer och samhällen är 100% av den räddningstjänst vi förväntar oss, och som är lagstiftad, baserad på deltidsanställningar. En egen dag är det minsta dessa vardagshjältar och deras huvudarbetsgivare förtjänar. Egentligen borde deras familjer och anhöriga också få en egen dag då dom har minst lika mycket beredskap som brandmännen” säger Marcus Wallén ordförande för RRB och brandman på räddningstjänsten Norrtälje kommun. 

RRB delar i år även ut två stipendium á 10.000kr till insatser som syftar till att förbättra bemanningen på deltidsstationer runt om i Sverige. 

”Det är jättekul att intresset är så stort kring räddningstjänst just nu men det krävs uthållighet för en långsiktigt hållbar situation. Inte minst genom bra framtida avtal. Genom RRB drar vi vårt strå till stacken men alla måste se sitt ansvar i den gemensamma frågan för att vi ska nå i mål” säger Johan Szymanski ledamot RRB och tillika räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna. 

MSB måste lyssna på oss 

I november anordnar RRB sin årliga konferens i Sundsvall där fokus, utöver kunskapsåterföring och utveckling, i år ligger på att belysa hur GRiB fungerar i praktiken nu två år efter införandet. 

Marcus Wallén avslutar med att säga ”Det räcker inte med att locka till oss nya potentiella brandmän, vi måste även ha avtal som håller och utbildningar som funkar i praktiken. GRiB har många bra ingångsvärden men fungerar inte än som det är tänkt i praktiken. Nu hoppas vi att MSB tar till sig av den konkreta feedback vi levererar och anpassar utbildningen så vi kan ta tillvara på det ökade intresset för att bidra i samhället!” 

För den undrar så återkommer givetvis Brandman på jobbet-dagen årligen framöver. Första tisdagen i september är en dag att notera i kalendern!