Dom har fallit mot den man som bl.a. uppträdde aggressivt,
skrikande och knuffade mot räddningsledaren (målsäganden)
under insats i Nöbbelöv utanför Lund.

Då gärningsmannen går mot en person i räddningsstyrkan brottar målsägaren ned den tilltalade och tilldelar ett slag i ansiktet för att avbryta det hotfulla beteendet.

Det är således bevisat att den tilltalade angrep målsägande i tjänsten i syfte att hindra hans pågående myndighetsutövning. Målsägaren kände sig mycket psykiskt pressad vid händelsen, främst på grund av sitt ansvar för situationen och sin personal, den tilltalades handlande innebar såväl lidande som olägenhet för målsäganden. Samtliga objektiva förutsättningar för brottet förgripelse mot tjänsteman är därmed uppfyllda.

Påföljden blev 100 dagsböter om 200 kr och skadestånd på 5 000 kr.

Hela domen, B 1782–19, finns att ladda ned på www.domstol.se.