SFF sörjer med det franska folket och hyllar samtidigt kollegorna i Paris för deras släckinsats.

Våra tankar går också till den kollega som enligt uppgift skadats vid släckinsatsen.
Händelsen är en smärtsam påminnelse om hur viktigt det är att brandsäkra kulturarvet. Det är av stor vikt att arbetet med att inventera kulturvärda byggnader i Sverige tas på allvar vad gäller skyddet mot brand.